Blog

Noter fra Litterært Folkemøde. 7

Denne afsluttende note skal blot udtrykke anerkendelse af det store, frivillige arbejde, som Herman Bang Selskabet har udfoldet for at få Litterært Folkemøde til at være en begivenhed ud over det sædvanlige.

Publiceret

Som det forhåbentlig fremgår af de foregående seks noter med tanker, der er fremkaldt af Litterært Folkemøde i Skørping, hvor en række litterære selskaber havde taget imod invitationen til at medvirke, vil jeg her afslutte rækken ved at pege på, at der skete så meget, som jeg ikke nåede at overvære på grund af de mange tilbud, som forløb i 5 parallelle spor.

Jeg måtte således fravælge opførelse af en opførelse af uddrag af Holbergs Den stundesløse, Josefine Klougarts beretning om den inspiration fra Jørgen Franz Jacobsens Barbara, som spiller ind i hendes nyeste roman Alt dette kunne du få, vinder af JyllandsPostens litteraturpris og af Foreningen for Boghåndværks store pris, foredrag om J.P. Jacobsens sørgeligt aktuelle Pesten i Bergamo, om Pontoppidan, Sandemose, Drachmann, Nexø, Johannes V. Jensen, Blixen og Bjørnvig, Kaj Munk, Ingemann og ikke mindst Karin Michaëlis, som heldigvis er ved at dukke op i dagslyset igen.

Denne opremsning skal blot tjene til at skitsere det overflødighedshorn, som Litterært Folkemøde var, og som forhåbentlig kan animere til, at flere bliver inspirerede til at søge hen til de litterære selskaber, der både holder liv i den ældre litteratur, og som holder den ældre litteratur i live, så den til stadighed giver anledning til nyfortolkninger i undervisning, på skrift, gennem illustration, dramatisk opførelse, i musik og alskens andre kunstgenrer.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

For "vil selv du fatte / dit væsens rod, / skøn på de skatte, / de efterlod!"

Tak til Herman Bang Selskabet i Skørping, Rebild, for den ekstraordinære, frivillige indsats, som har givet os Litterært Folkemøde.