Jens Raahauge

Blog

Pisse for, pisse bag; ledelse er en fælles sag.

I forbindelse med UNICEF-rettighedsskolernes børnetopmøde blev der afholdt et ledelsesseminar over temaet "pissedårlig ledelse". Og det var pissegodt!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der var indbudt til ledelsesseminar på Zoom i forbindelse med UNICEF-rettighedsskolernes Børnetopmøde den 1. oktober. Og præcis kl.11 tonede lektor Karsten Mellon og prorektor Alexander von Oettingen op på skærmen sammen med Anne-Mette friis fra UNICEF, som skulle holde styr på både oplægsholdere, tiden og temaet, som var "pissedårlig ledelse". 

Valget af tema kunne godt lede tankerne hen på en promovering af den bog af samme titel, som de to oplæggere har en stor andel i. Og det blev da også en god appetitvækker, som tilmed fik ord med på vejen i ordstyrerens afslutningsbemærkning om, at bogen med sine 80 sider er god og overkommelig læsning.

Men dette skal ikke tage duften af en god time med oplæg, der i en både afslappet og seriøs tone fik afleveret nogle fine pointer til overvejelse for både de ledende og de ledede.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse, medlem Advisory Board for Unicefs Rettighedsskoler.

Det blev selvfølgelig bragt på bane, hvordan temaets og bogens ordvalg kan opfattes. Og ja, det lyder provokerende, men er tænkt som et oplæg til debat - ud fra den overbevisning, at negationen er en konstruktiv kraft, hvis man anvender den rigtigt.

En magelig leder søger anerkendelse. En modig leder søger oprigtighed.

En modig leder spørger ydmygt medarbejderne om deres oplevelse af den praktiserede ledelse; ydmygt fordi forholdet mellem leder og medarbejder er asymmetrisk pga. lederens magt. Og den modige medarbejder svarer oprigtigt, fordi det giver lederen / ledelsen mulighed for en øget selvindsigt, så udøvelsen kan gå fra det ideelle til det realistiske.     

Ledelse er kontekstafhængig, og derfor er det ikke muligt at give en opskrift på god ledelse. Men man kan konstatere, at god ledelse skabes i et fællesskab mellem ledelse og medarbejdere i en given sammenhæng. Derfor kan man sagtens finde masser af eksempler på god ledelse, men den kan ikke kopieres ind i andre kontekster.

God ledelse er noget, man skaber sammen! Dårlig ledelse kan man klare selv.

 I løbet af samtalen blev en række ledelsesdilemmaer belyst, fx omkring det at lytte. Forudsætningen for god ledelse er, at man har en viden, der gør det muligt at være en god lytter. Men omvendt må man også have overblik over retningen, så man ikke giver alt det, man hører, stor opmærksomhed.

Set ud fra et ledelsesperspektiv er det væsentligt, at man lægger op til og er villig til at modtage medarbejderes oprigtige mening om ens ledelse. Det giver en indsigt, der måske kan bidrage til, at man bedre for sig selv kan svare på spørgsmålet: "Hvorfor er jeg berettiget til at være leder?"

Jeg fandt, at den time, jeg tilbragte i selskab med de tre på zoom, var en berigelse, selv om det er underligt at vide, at vi er en flok, der følger oplæggene, men er usyn- og uhørlige for hinanden.

Men den tanke, der har givet efterklang i hovedet på mig, er, at skoleledernes entydige glæde ved, at den seneste aftale bevarede ledelsesretten, burde være suppleret med en endnu større begejstring ved udsigten til at lyttepligten får bedre muligheder!

Nu vil jeg læse bogen, så den del af missionen lykkedes. Og det blev lovet, at seminaret vil blive lagt ud. Og så snart jeg har linket, vil jeg give det videre her.