Blog

Udsnit af forsideillustration til Rundells bog

Bliv belæst. Bliv rollemodel.

En epilog over en stribe blogindlæg, der søger at inspirere til voksenlæsning af børnebøger.

Publiceret Senest opdateret

I et indledende og tretten konkretiserende blogindlæg har jeg søgt at inspirere til læsning af børnelitteratur. 

Mit mål har været at få lærere, men også forældre i tale. Forældrene kan lærerne måske nå via Aula.

Mit afsæt har dels været, at forlaget Jensen og Dalgaard bad mig skrive forord til Kathrine Rundells bog Selv om du er så voksen og klog bør du læse en børnebog, dels at jeg her fik ideen til at skrive min egen  Bliv findist via fiktionen  (Dansklærerforeningen 2023), og dels - og ikke mindst - at jeg så alle gå i selvsving over resultaterne i en undersøgelse af danske elevers læsefærdigheder.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

Forskere kom op på den store klinge, tilsyneladende uden helt at have belæg for deres udsagn. Men mere forskning var at ønske!

Eksperter fulgte godt med og gav råd om, hvordan de selv kunne komme på banen - med lidt støttemidler.

Og da jeg så traf en ung, nyuddannet dansklærer, som ikke havde læst en bog i grundskolen (alt var digitaliseret og i uddrag), ikke havde mødt en fysisk bog, men mange ark i ungdomsuddannelse, og ikke var faldet over en pligtlæsning af en bog på læreruddannelsen, så stod det klar, at jeg ville inspirere til at plukke den mest lavthængende frugt i læseundervisningens abildgård: Bliv rollemodel, læs selv og lad eleverne (og dine børn, forældre) opleve, at læsning har noget skønt at byde på.

Der er så mange forfatterskaber og titler, jeg kunne anbefale. Derfor valgte jeg den vej ud af bøgernes mængdekaos, at jeg ville præsentere de forfattere (og illustratorer), som jeg var med til at indstille til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris i de 8 år, jeg var medlem af den danske priskomité.

Herved kom omtalen ikke til at handle om mine egne præferencer alene, for alle disse titler er udvalgt efter omfattende læsninger af: 

De første fire år: Søren Vinterberg, Cecilie Eken og mig.

De følgende fire år: Søren Fanø, Marianne Eskebæk og mig.  

Det, der er fælles for alle de nævnte bøger, er, at de repræsenterer det dobbeltblik, der på en gang har syn for børneliv og for voksenrefleksion - og at ingen af dem vandt Nordisk Råds Pris; og det er en helt anden historie, som måske finder en del af sin forklaring i, at vores modersmål har udviklet sig med stormskridt væk fra det fælles nordiske. 

Men altså min opfordring er: Bliv belæst ved at læse børnebøger - og bliv rollemodel.