Blog

Overskrift fra Dansklærerforeningens Folkeskolesektions medlemsblad DANSK, nr. 4, 2014

Tørre test - hvad en elev har brug for?

En refleksion efter en samtale om fornyelse af test til grundskolen

Publiceret Senest opdateret

Forleden deltog jeg i en samtale om de tanker, der gøres i forbindelse med de bånd, der skal løsnes omkring arbejdet i folkeskolen. Mange gode initiativer er på vej, men der synes også at være en god portion skæverter, fordi man tilsyneladende løsner båndene uden helt at have gjort sig klart, hvad der gemmer sig bag bindingerne.

Det forhold, jeg faldt over, var den optagethed, vi udviser omkring udviklingen af nye test til grundskolen. Jeg kan kun bifalde, at der luges ud i fejlskuddene. Men den optagethed, vi går ind i diskussionen med, afspejler måske også den omstændighed, at skoleledere, forvaltninger og myndigheder højere oppe er så fokuserede på disse test. For det, de kan måle, er aldeles ubetydeligt i forhold til det, eleverne skal have og får ud af at blive undervist.

De nationale test, vi skal anvende i skolen, er nødvendigvis baseret på noget, der kan måles, som regel på en skriftlighed. Derved inddrages de mange væsentlige sproglige udtryk, som også skal vægtes i undervisningen ikke. Det være sig mundtlighed, kropssprog, mimik, oplæsning, fortælling, dans og meget mere. Tværtimod bidrager vores behov for at medvirke til at eleverne får pæne testresultater til, at skriftkulturen bliver dominerende; altså at anvendelsen af test øger anvendelsen af røv til bænk-aktiviteter, ganske imod ønskerne om en mindre boglig skole, ganske imod ønskerne om en skoler, der ønsker at støtte elevernes alsidige udvikling.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

Danmarks lærere har altid været optaget af, hvad deres elever har fået ud af den undervisning, de har fået, og de har foretaget en lang række forskellige test af deres elever. Nogle af disse test har været fremragende, andre mindre gode. Derfor er det da fint, at det offentlige bruger resurser på at give lærerne gode testredskaber, hvis det er hensigten, at de skal bidrage til at forbedre undervisningen. Men hvis det er hensigten, må lærerne kunne vælge test, der passer til undervisningen nu og her. Og resultaterne bør ikke sive opad i systemet til beslutningstagere, der ikke kender til konteksten.

Altså med mindre skoleledere, forvaltninger og højere myndigheder dybest set har en intention om at droppe al den snak om en skole for alle, en skole hvor alle udvikler sig mest muligt, men er tilfredse med en boglig skole, der har mundtlighed, bevægelse, drama, dansk og håndværk som ventiler i en røv til bænk-hverdag, akkurat som latinamerikanske diktaturer hylder karnevallerne.

Det skønne ved den sproglige humor, som ATS bygger på, er, at det skæve udtryk ofte er lige i øjet: Nogle tror, at vi kan bygge skolen på tørre test.