Blog

Teksten får stemme. 4 klasse.

På Bornholm arrangerer de oplæsningskonkurrence for 4. klasser. Og det er et eksempel til efterfølgelse.

Publiceret

På Bornholm har de holdt fast i de oplæsningskonkurrencer for 7. klasser, der for år tilbage blev afviklet i et samarbejde mellem Dansklærerforeningen og H.C. Andersen-Samfundet, og som var landsdækkende.

Men sidste år fik Majken Adelsten, som er danskkonsulent på CFU Bornholm, den idé at udvide konkurrencen til også at omfatte øens 4. klasser.

Det blev en overraskende oplevelse, for eleverne fra fjerde læste mindst lige så godt som deres tre år ældre kammerater.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

I år blev tilbuddet derfor gentaget - med et tilsvarende resultat. Og dette kan nok vække til eftertanke: Hvorfor er eleverne ikke blevet væsentlig bedre, når de har haft tre års yderligere skolegang?

Jeg har vendt problematikken med et par lærere og forskere, som er enige med mig i, at det kan bero på den omstændighed, at undervisningen er blevet mere bundet til det, der kan testes, hvorved samtalen, mundtligheden og den fordybende læsning er aftaget, mens skriftlighed og skærmarbejde har taget over.

Man kan sige, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan, men at de altså ikke længere bliver så dygtige, som de kunne være blevet, hvis skolen ikke var ændret i testvenlig retning.

Det er dog en tanke værd! Og en efterfølgende handling!!!