Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Velkommen til Julie og Daniel og de øvrige nye studerende på Læreruddannelsen i Aalborg

Hvert år spørges alle nye studerende om baggrund og motivation for at søge uddannelsen, så derfor ved vi en hel del. Og nej, de bliver ikke yngre og yngre. Måske bliver lektorerne ældre og ældre, men studerende holder et alderssnit, der ligger ganske stabilt på 23 år. I år ved vi for eksempel, at den ”gennemsnitlige studerende” er en kvinde på 23 år, der er fra Aalborg, har en kort universitetskarriere bag sig, - og hun har ingen børn. Hun har en STX - eksamen. Hun hedder Julie. Eller Marie. Var hun en mand, så hed han Daniel.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Velkommen til Julie og Daniel og de andre lærerstuderende

Bliver de studerende yngre og yngre? Er der en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder? Hvor kommer de fra? Hvem har fortalt dem om uddannelsen?

Den slags kan man diskutere længe, men vi ved faktisk en hel del om de nye studerende.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Hvert år spørges alle nye studerende om baggrund og motivation for at søge uddannelsen, så derfor ved vi en hel del. Og nej, de bliver ikke yngre og yngre. Måske bliver lektorerne ældre og ældre, men studerende holder et alderssnit, der ligger ganske stabilt på 23 år.

I år ved vi for eksempel, at den ”gennemsnitlige studerende” er en kvinde på 23  år, der er fra Aalborg, har en kort universitetskarriere bag sig, - og hun har ingen børn. Hun har en STX - eksamen. Hun hedder Julie. Eller Marie. Var hun en mand, så hed han Daniel.

Vi har en svarprocent på 100, så der er ingen statistisk usikkerhed her.

Aldersgennemsnittet er i år 23 rent, det har bevæget sig siden 2013 fra 22.4 til dette års 23.00, hvor højeste alderssnit kunne findes i 2016 med 23.03 år. De studerende bliver altså ikke yngre og yngre. To studerende er 18 år, den ældste er netop 67, så vi rammer bredt.

Blandt de studerende er der 11.8 %, der har et eller flere børn (fem er det højeste antal). Det har også ligget stabilt omkring de 10 % siden 2013. Når de dimitterer har de flere børn, men det er så noget helt andet.

Kønsfordelingen er i år med 33.6 % mænd og 63.4% kvinder. Den mest lige fordeling fandt man i 2018 med 41.5 % mænd og 58.5 % kvinder, mens dette års fordeling matcher tallene for 2011.

Hovedparten af vores studerende (70%) kommer fra Nordjyske Region. To studerende er fra Færøerne, fire fra Spanien og en enkelt fra Tyskland. Det viser, at det er vigtigt, at der er en uddannelse, der kan gennemføres i lokalområdet.

Den gymnasiale baggrund er for 53% vedkommende en STX-eksamen. HF står for 22%, HHX 9.6 %, HTX 5.9 % og en enkelt har en EUX. Der er over tid en øget tilgang af studerende med en HHX-eksamen, mens HF og STX- -andelen ligger ret stabilt. Med en naturfagsprofil i opstartsfasen kunne det være ønskeligt med flere HTX-ere, kunne man tænke.

Når de studerende bliver spurgt, hvad der ligger bag valget af undervisningsfag, så angiver de faglig interesse som den væsentligste begrundelse. Fagets placering i folkeskolen vægter meget, meget lidt.

Når vi spørger: Hvem har motiveret dig til at søge på  Læreruddannesen, så er svaret, at det har egne lærere fra skoletiden. Det svar giver halvdelen af ansøgerne. Familie og venner tæller ligeså, og andre studerendes anbefalinger vægtes også højt.

Der er god grund til at sende en stor tak til lærerstanden, der gennem eksemplarisk lærergerning sørger for at rekruttere studerende til læreruddannelsen.

Og så er der mange, der har fået inspiration til studiet forældre, familie og venner. Det kan man tolke som: Læreruddannelsen og lærerprofessionen har et godt ry og omdømme.

Det er mangfoldigheden af muligheder i uddannelsen, der motiverer ansøgerne. Sammen med de fremtidige arbejdsvilkår og studieformen og studiemiljøet er det dette, der tæller.

Og det er tankevækkende, at det er de fremtidige arbejdsvilkår, der sættes højt. Glædeligt – men tankevækkende. Studerende har et billede af, at det er en spændende profession, de uddanner sig til indenfor.

Vi er nu en måned inde i studieåret i godt selskab med Julie, Marie og Daniel (og alle de andre). Forhåbentlig beholder de glæden og motivationen de næste fire år.

Bodil Christensen

Møllegårdsvej 1 Horne

9850 Hirtshals

PS: Vil man have dokumentationen for disse tal, så har jeg et meget ”talstærkt” skema.

P.S: Nogle af de kommentarer, der blev givet på svaret: Hvorfor vil du være lærer? – ja, de kan læses her:

Havde alt for mange skrækkelige lærer i min skoletid og jeg vil gerne være en af de andre - de fantastiske lærer som gjorde en forskel, både store og små. Bare kald mig Rita (fra tv2)

Prøvede pædagog, men tænkte lærer var mere mig.

Vil gerne være med til at børn synes det er sjovt at gå i skole. Er overbevist om at en god folkeskolen er forudsætning for at man kan komme godt videre

Jeg blev fascineret af mine kolleger og deres unikke tilgang til læring. Efter to år med at reklamere for deres undervisning, besluttede jeg mig for, at jeg ville være en del af det lærerfællesskab. Så derfor startede jeg på meritten. For at blive den bedste lærer, jeg kan blive.

Jeg har tidligere haft nogle fantastiske lærere, der virkeligt har motiveret mig, og jeg ønsker at gøre det samme for andre

Jeg tror det er den helt rigtige uddannelse for mig, grundet det jeg har krydset i boksene.

Det ligger til familien

Har ingen interesser, lærer virkede fornuftigt

Adgangsgivende til fremtidsjob

At give børn en god start på deres skolegang og sørge for, at alle for en god mulighed for at komme godt fra start

Vikar i mit sabbatår

Inspireret af nogle utrolig dygtige lærer på Brovst skole

Det faglige arbejde

Kommer fra en stor lærer familie

Powered by Labrador CMS