Jens Raahauge

Blog

God nordisk læselyst!

I går aftes dannede salonen på Københavns Hovedbibliotek rammen om en præsentation af de nominerede titler til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Herligt mange mennesker var mødt op for at høre om de nominerede børne- og ungdomsbøger til Nordisk Råds store pris. Så mange var der i hovedbibliotekets salon, at man kunne føle det lidt indelukket. Men den følelse forsvandt, dels fordi programindslagene lukkede dørene op til et fint, nordisk univers, og dels fordi der på forreste række sad en lyshåret kvinde med et Valby-hår, der på en sær måde gav luft, fordi det strittede som var der en kraftig ventilator i salonen.

Mødet blev indledt af Anna Karlskov Skyggebjerg, som med fint overblik og gode læsninger præsenterede de 12 nominerede værker fra de andre nordiske lande og sprogområder; de to danske havde senere hver deres indslag.

På Nordisk Råds hjemmeside kan man læse en kort præsentation af de nomonerede: https://www.norden.org/da/bulitpris

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse, medlem Advisory Board for Unicefs Rettighedsskoler.

Det jeg hæftede mig ved, var Annas uddragning af nogle tendenser: 1) om stærke piger der redder verden, 2) om voksne der har spoleret verden eller verdensordenen, 3) om genrebrud og genreblandinger, 4) fantasy, sfi, digte, dagbog, breve, socialrealisme var repræsenteret og 5) markant flere kvindelige kunstnere (18) end mandlige (2).

Min kommentar: Dette afspejler dels, at børne- og ungdomslitteraturen helt klart søger at holde fast i et børne- og ungdomsperspektiv, at den forholder sig til sin tid, og måske kan have en tendens til at skele til brug i pædagogiske sammenhænge, at den er en smeltedigel for eksperimenter og endelig måske at der er en kvindelig dominans på markedet, både blandt udøvende og blandt formidlere. Jeg kan her nævne, at vi fra dansk side i de 7 år, prisen har eksisteret, har nomineret 9 mandlige og 12 kvindelige forfattere og illustratorer. Jeg kan også nævne, at selv om vi fra Kulturministeriet fik at vide, at man gerne så en ligelig kønsfordeling i priskomiteen, så har kun Norge, Island og Danmark hver et mandligt komitemedlem.

Men for at blive ved mændene, så handlede næste programpunkt om Jacob Martin Strid, som er nomineret med Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor. Tegneserieforskeren  Felix Kühn Ravn gennemgik Strids forfatterskab med særligt blik for tegneseriedelen. Og han fremhævede nogle af de tråde, som gør det umuligt ikke at lade sig gribe og juble over hans bøger: det barnlige uden alder, det kærlige og omsorgsfulde, det underlige og hjælpsomme, det løsslupne og dog stramt komponerede og så selvfølgelig fascinationen af maskiner og ting og sager. 

Min kommentar: Strid er så stor, at han burde have et Strid-land, som kunne få Vimmerby, Junibakken, Mumidalen og Hakkebakkeland til at virke kedsommelige. Men indtil vi får det, så gælder det blot om at læse ham - sammen!

I aftenens sidste programpunkt fik Danmarks anden nominerede, Cecilie Eken, lejlighed til at fortælle om sit værk, bind 1 af Karanagalaxen, Styrke, Log I, som er hybrid af genrerne fantasy og sfi. Her kom vi ind under huden på det at skrive: Ideen til bogen lå allerede og lurede i 2008. En historie om en fortabt pige, der bare var svag og alene. En læsning af det islandske kvad om Hávamál gav ideen et spor at bevæge sig ud ad. Og Cecilie arbejdede på det, der blev til en trilogi (Bind 3 udkom i går) i lang tid, og fik faktisk skrevet tre andre bøger undervejs. Hun fik udnyttet kombinationen af de to genrer, idet sfi gør det muligt at diskutere nutiden i et fremtidigt scenarie, mens fantasy bygger på et samvirke mellem real- og symbolplan. For at udnytte samspillet imellem de to genrer udformede Cecilie nogle love, blandt andet at rumskibene ikke skulle være kolde teknologimonstre, men levende organismer. Hun ville lave en serie, der kan give håb. Derfor pointerer Cecilie, at vi finder styrken selv, men vi er aldrig alene om det.

Min kommentar: Jeg er bare forgabt i den bog, som fænger og fængsler i både sprog, komposition og handling. 

Derfor vil jeg slutte dette lille notat fra en berigende aften i salonen med et citat fra en artikel, jeg har skrevet til seneste nummer af det blad, som er udkommet i et samarbejde mellem IBBY og Dansklærerforeningen under navnene KlodsHans nr. 3/2019 og DANSK nr. 3/2019:  

"I år har den danske nationalkomité indstillet Jakob Martin Strids Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor og Cecilie Ekens Styrke (bd. 1 af trilogien Karanagalaksen). Og igen drager vi til komitemøde i forvisning om, at vi kommer med vinderen.

Den 29. oktober kender vi resultatet. Og under alle omstændigheder: God nordisk læselyst!!!"

Det er altså på snart den 29. oktober....