foto.Pexels

Matematiktimerne i år og næste år - og husk nu at få sat CFU på årsplanen

Matematikbogen havde gemt sig i en bunke derhjemme. Lærervejledningen fandt jeg i mit dueslag godt gemt imellem kopier for alverdens ting. Afsted til skolebiblioteket med dem, og egentlig en ganske befriende fornemmelse. Ferien nærmer sig. 

Publiceret Senest opdateret

Bøgerne er gode til mange ting, når vi taler om matematikundervisning, men jeg holder mest af, at bruge dem som afveksling. Og mulighederne er mange, når vi blander bøger, platforme, spil, undersøgelser, opgaver, det tænkende klasserum og projekter i matematiktimerne. I det næsten forgangne skoleår har jeg fundet inspiration rundt omkring. Noget har jeg selv opfundet efter samtaler med eleverne. Noget er fundet på den evige opgavejagt. Noget er bare dukket op. 

Jeg har bl.a. brugt følgende arbejdsmåder i dette skoleår:

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er blandt andet at dele sine refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: lis.zacho@gmail.com

Undersøgende opgaver

Undersøgende opgaver, hvor vi stiller åbne spørgsmål, og hvor løsningerne er svaret på virkelige udfordringer. I 5. klasse stillede vi os selv spørgsmålene:

1. Hvor meget madspild er der på skolen?

2. Hvor mange kopier bliver der taget på skolen, og hvad koster det?

 

Det tænkende klasserum brugte vi til algebraiske øvelser og opgaverne fandt jeg på NRICH:

Til disse opgaver skal du bruge cifrene fra 1 til 9

· Et positivt 2-cifret heltal AB er fire gange summen af dets cifre. Vis, at der er præcis fire sådanne tal AB.

· Vis, at der kun er ét sæt værdier A, B og C, der opfylder ABC+AB+C=300

· Vælg et tocifret tal med to forskellige cifre (f.eks. 47) og form dets vending (dvs. 74). Træk nu summen af cifrene fra hvert af disse tal, og tilføj derefter de to resultater. Vis, at du altid får et multiplum af 9.

· Vælg tre forskellige cifre og form de seks to-cifrede tal, der bruger to af de tre cifre. Tilføj disse seks muligheder og divider denne total med summen af de tre cifre. Vis, at du altid opnår 22.

· Vælg tre forskellige cifre A ,B og C, med A>B>C (f.eks. 8,6 og 3). Udregn forskellene mellem de tocifrede tal, du kan lave, og deres omvendte (f.eks. 86−68;63−36;83−38), og tilføj derefter disse tre resultater. Vis, at du altid får et multiplum af 18.

 

Projekter

Vi havde projekt om klimaaftrykket i fødevarer, hvor vi lærte at anvende regneark og forholde os til data. Vi anvendte Concitos store klima database - https://denstoreklimadatabase.dk/. Vi undersøgte vores eget klimaaftryk og fik gang i brøk, decimaltal og procent. Men også statistik og sandsynlighed kom i spil, og så fik eleverne lært at arbejde med regneark. Der blev sammenlignet og vurderet. Hvorfor drikker forældrene pulverkaffe, når klimaaftrykket er langt større end i kaffebønner? Mange store spørgsmål, undringer og forklaringer. Men også forandringer i familierne. Matematiktimer der skaber forandringer.

Det forgangne skoleår

Et godt skoleår. Et mix af forskellige undervisningsmaterialer. Mange forskellige tilgange til læring. Både analoge og digitale læringsmaterialer. Opgavejagten i in- og udland har resulteret i gode opgaver, der er blevet afprøvet i klassen. De mest populære opgaver har været de undersøgende, men projekterne har helt klart vundet første præmien. Det var her at elevernes motivation og opgaveløsning var helt i top. De tog ansvar og stilling til de problemstillinger, vi undersøgte. De følte ejerskabet og opfattede sig selv som klimahelte. De fik skabt forandring og matematikken kom ud af klasseværelset. Det virkede.

Næste skoleår og CFU

Jeg vil gøre det samme i næste skoleår. Jeg vil bruge en elastikårsplan, der kan tilpasses eleverne hele tiden. Men også tilpasses, at der dukker nye idéer og projekter op, der bare er for fede, og skal afprøves nu. Og så vil jeg bruge CFU så meget som overhovedet muligt. CFU skal spare helt vildt i 2025, så det er nu at vi skal vise, at vi har brug for dem og deres undervisningsmaterialer, kurser, inspiration og alt det gode vi kan få ganske gratis fra CFU. Så jeg vil hermed opfordre jer alle til at suge til jer fra CFU, medens det stadig er muligt.