Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Hvordan går det med sproget i matematik?

Sproget er nøglen til at forstå et fag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg talte med en fransklærer, der skulle på ferie til Frankrig. Og jeg stod med mine ringe franskkundskaber og tænkte, at det måtte være fantastisk at være i Frankrig og bare kunne mestre sproget. Svaret tydeliggjorde, at sådan hang det ikke sammen. Når man er fransklærer, taler man et meget enkelt sprog, for det er det, som eleverne forstår – man taler en slags skolefransk.

Jeg tænker så videre, og tænker på det sprog som jeg taler i matematiktimerne. Hvor præcis er det egentligt, at jeg udtrykker mig, når jeg skal undervise eleverne. Min sprog bliver også mere og mere skolematematisk, og dermed mere upræcist. Jeg holder fast i begreberne, men forklaringen af disse bliver i høj grad tilpasset eleverne. Jeg forsøger altid at lave sammenligninger med virkeligheden. Hvordan sikrer jeg mig så, at mit sprog i matematiktimerne er i orden? Der er brug for at tale matematikundervisning på fagteammøder sammen med andre matematiklærere med fokus på sproget. Lektionsstudier i miniformat, hvor man fokuserer på sproget er måske en vej frem.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Og så må matematikvejlederne agere sprogets vogter i matematikundervisningen og i dagligdagen på skolen.

Skriftsproget

Fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation kan helt sikkert øge elevernes læring i matematik. Jeg anvender ofte en Padlet, hvor eleverne før vi starter på et nyt emne skriver i Padletten, hvad de allerede ved og kan. Undervejs følger vi så op og eleverne skriver videre om hvad de har lært, forstået og undrer sig over. På den måde kommer der fokus fra elevernes side på begreber og de sætter ord på deres viden. Jeg oplever, at eleverne kan skrive sig til læring.

Det er svært for nogle af eleverne at formulere sig i opgavebesvarelser, og det kræver at jeg kommenterer grundigt på deres besvarelser, så de bliver mere bevidste om at få et godt skriftsprog i opgaveløsningen. Men det kræver også, at vi tager sproget i opgavebesvarelsen op i den daglige undervisning.

Hvordan formulerer man et svar på et spørgsmål?

Hvordan starter man sætningen?

Får man svaret på det, der blev spurgt om?

Sproget, både det skriftlige og mundtlige, er nøglen til faget

Vil du vide mere?

Hvis du er mere nysgerrig på sproglig udvikling i matematik, afholder DMN – Danmarks Matematikvejleder Netværk region hovedstaden konference d.31.1.2019 på Campus Carlsberg

Link: https://ucc.dk/videreuddannelse/regional-matematikvejlederdag