Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Problemløsning er matematik og matematik er problemløsning

Hvis eleverne skal lære matematik, skal de lære at håndtere problemer med matematik, og det gør absolut ikke noget at de skal kæmpe med det. Men hvordan lærer vi eleverne at arbejde med problemløsning i matematik?

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg deltager i et Erasmus+ projekt, der udforsker problemløsning i matematik og et møde med oplæg, fælles øvelser og refleksion resulterede i nedenstående huskeliste til arbejdet med problemløsning i matematik

Gode råd, når man arbejder med problemløsning i matematik

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

·     Problemløsning tager tid for eleverne, så giv dem tid til at tænke og arbejde

·     Problemløsning kræver at eleverne har strategier at arbejde med, så sørg for at problemløsningsopgaverne kan løses med den viden og de færdigheder eleverne allerede har

·     Giv eleverne en problemløsningsopgave, giv dem hints undervejs i processen, hvis de går i stå, men processen er elevernes egen.

·     Læreren rammesætter undervisningen, men når vi arbejder med problemløsning, kan der let opstå uventede situationer og løsninger

·     Når eleverne arbejder med problemløsning har de brug for hjælpemidler til  at finde løsninger, sørg for at der er rigeligt med konkrete materialer og teknologi til rådighed

·     Når eleverne arbejder med problemløsning opstår der matematiske erkendelser hos dem, som man som lærer med fordel kan samle op på i plenum, som notater eller med de enkelte elever

·     Eleverne træner ikke matematik, når de arbejder med problemløsning, men de lærer matematik

·     Eleverne motiveres af relevante kontekster i opgaverne, så vælg opgaver med kontekster, som eleverne kan identificere sig med.

·     Du skal som lærer sikre dig, at eleverne sprogligt forstår opgaven. Så brugt tid på, at der ikke er sproglige udfordringer for eleverne i problemstillingen.

·     Vær som lærer opmærksom på, at du ikke kun søger et svar fra eleverne, men at problemstillingen er mere åben og dermed giver eleverne mulighed for kreativitet.

·     Vær nysgerrig på elevernes arbejdsproces samt konklusioner, stil masser af åbne spørgsmål til dette.

·     Problemløsning kan understøtte elevernes nysgerrighed over for matematik og matematiske problemstillinger, hvis de får lov at arbejde frit og undersøgende med opgaverne.

En lille problemløsningsopgave:

Bettina er vild med glimmersokker. Hun har 3 par røde, 2 par blå, 1 sølvsok, 1grøn sok, 1 guldsok, 4 par almindelige sorte sokker og 2 par tennissokker. Alle sokkerne ligger nede i skuffen og er ikke samlet i par. Hvor mange gange skal hun trække 2 sokker for at få et par ens glimmersokker? Hun sparer på strømmen, så der er helt mørkt.

 God efterårsferie