Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Matematiklærerens trivsel

Når man googler lærertrivsel kommer der mange bud. Der har været gennemført adskillige undersøgelser og initiativer og mange rapporter og artikler er skrevet. Alligevel hører jeg udsagn, der refererer til, at efter 2013 er det ikke det samme mere og vi har simpelthen for mange undervisningstimer og opgaver

Publiceret Senest opdateret

Hvad er det, der bliver overset? Det er godt at være lærer, og det er bestemt ikke kedeligt. De daglige udfordringer gode som irriterende, står i kø. Det gode samvær med eleverne og deres faglige udvikling, som et resultat af ens egen indsats. Kontant afregning.

Men jeg oplever også kollegaer, der fravælger folkeskolen. Gode lærere, der ikke kan lægge krop og sjæl til arbejdet som lærer. Dygtige lærere for hvem det ikke giver mening at undervise i vores fælles folkeskole.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Og samtidig har vi en topstyret folkeskole, hvor dem der skal få skolen til at være skole i virkeligheden, er sat udenfor indflydelse. Fodfolket med madpakkerne og rygsækken. Alvorlige ændringer i vores arbejde uden forudgående varsel eller høringsmuligheder. Vi er ved at vænne os til apatisk at modtage endnu ordre oppefra. Det kan godt være, at det der er godt for nogen, ikke er godt for alle. Pludselig blev eksamen i mundtlig matematik aflyst. Der blev indført flere nationale test - mere kontrol. Rygterne går om besparelser i kommunerne. Hvis de kommer, vil de helt sikkert betyde noget i vores arbejdsliv, men indtil bomben for alvor springer, er det bare rygter for folk på gulvet. Uvished og krisestemning, hvordan ser næste skoleårs skema mon ud?

Hvis læreren trives, trives eleverne sikkert også. Lige pt. er situationen bare, at rigtig mange elever ikke trives i matematikundervisningen. Der er udfordringer i overgangene i folkeskolen, men også til ungdomsuddannelserne. Lærerskift mange gange i løbet af et skoleforløb for eleverne. Elevgruppen er divers og den faglige spredning i en enkelt klasse kan være adskillige klassetrin. Inklusion, undervisningsdifferentiering og besparelser. det er ikke et godt udgangspunkt for alle elevernes læring af matematik. Det kunne være at der skulle satses mere på matematiklærernes trivsel.

Der er behov for at styrke det faglige miljø omkring matematik på skolerne. Matematik er ikke et fag, der blomstrer, når dørene er lukket. Faglig opkvalificering og bedre muligheder for at samarbejde om udvikling af matematikundervisning tilpasset elevgruppen, vil helt sikkert have en positiv effekt. Bedre vilkår for matematikvejledning ville kunne erstatte skoleledelsens manglende engagement i faget. Det er ikke tilstrækkeligt at interessere sig for karakterer og resultater af test, når det hele handler om den daglige undervisning. Det er her krudtet skal anvendes, hvis vi skal have mere trivsel i matematiktimerne. Trivsel og kvalitet hænger sammen.

Jeg har lidt svært ved at se resultatet af alle de initiativer omkring lærertrivsel, der er blevet gennemført de seneste år