Blog

Forstår forældrene overhovedet, hvad matematiklæreren taler om?

Kompetencer, positionssystemer, sproglighed, algoritmer, ræsonnement, fagsyn og meget mere. Vi siger ordene, men forstår modtageren, hvad vi mener?

Publiceret Senest opdateret

Jeg skulle til Matematik i Marts i Slagelse, hvor de gode folk fra Absalon i Roskilde havde inviteret mig til at lave en workshop om forældresamarbejdet i matematik. Som matematiklærer i virkelig mange år, var det en øjenåbner for mig. Jeg har selvfølgelig deltaget i et utal af forældremøder, forældresamtaler og mere eller mindre uformelle samtaler med forældrene. Så det er ikke fordi, jeg ikke har prøvet det. Men der er ikke noget bedre end at sætte sig ned og reflektere over sin egen praksis, og opdage, at der er noget jeg ikke lige har tænkt alvorligt over. Forstår forældrene overhovedet, hvad vi taler om?

Jeg tror ikke at forældrene forstår, hvad vi taler om. Deres reference er deres egen skoletid. Og der er sket en del siden. Vi anvender nye ord. Vi taler om kompetencer. Det tog en del tid, inden vi selv helt forstod, hvad det betød. Vi hængte plakater op og talte om det på fagteammøderne. Vi implementerede et begrænset antal kompetencer i matematiktimerne. Vi prøvede af, og begyndte at forstå. Eleverne var ikke helt med. Og vi observerede og evaluerede vores forløb. Vi arbejdede med kompetencerne. Vi fortalte så på mødet med forældrene, at vi selvfølgelig arbejdede med kompetencer. Og forventede at de forstod hvad det var for noget. I forældrenes øjne gjorde vi nok det, vi altid havde gjort. De så ikke forskellen. De spurgte ikke. De forstod ikke. Men vi talte videre.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

En af konferencedeltagerne fortalte, at hun havde skrevet til nogle forældre, at de lige skulle se på positionssystemet derhjemme. De svarede hende aldrig. For hvem svarer på en mail, man ikke helt lige forstår. Det var en umulig opgave. Hvem indrømmer, at man ikke lige har styr på matematik i 2. klasse.

Den ligger på matematiklærernes tallerken. Det er os, der skal formidle matematikundervisningens fagbegreber til forældrene. Det er os, der sikrer, at de forstår, hvad vi taler om. Det er vores ansvar. Det er os, der med enkle aktiviteter kan skabe læringen om matematikundervisning for forældrene. For børnenes skyld. Der er brug for at forældrene får hands on erfaring med læring i matematik i nutidens skole. Vi skal arbejde med det fælles sprog for matematikundervisning. Vi skal give forældrene indblik i, hvad der sker i en matematiktime og hvad læring i matematikundervisningen er. Samtale fremmer forståelsen for matematikundervisning.

• Hvad betyder problemløsning og ræsonnement i matematiktimen? Man kan anvende en af mine yndlingsopgaver https://nrich.maths.org/14314

• Talforståelse og regnestrategier. De kan forklares gennem opgaver med de 4 regningsarter fra afgangsprøven i færdighedsregning.

• Sproglighed i matematik. Skal der ikke være ro i timerne? Nej vi lærer også gennem at tale om matematik. Men matematik er et svært sprog. Man kan give forældrene opgaven at skulle tegne hvad en anden forklarer med udgangspunkt i et mønsterkort med nogle geometriske figurer.

• Vi kan lave konkurrencer og lege, hvor rækkefølgen er vigtig

• Vi kan vise forældrene GeoGebra og vise dem, hvad deres egne børn arbejder med.

Mulighederne er mange, men forklaringen på matematikundervisningen ligger på matematiklærerens tallerken.