Blog

Matematik det er noget, vi taler om

Matematik er så meget mere end opgaveløsning. Gode matematikholdige samtaler skaber også læring og motivation

Publiceret Senest opdateret

En struktureret samtale om matematik. En samtale med udgangspunkt i noget, der lige er sket. En god snak om vejret og negative tal. Det er altid relevant at have en samtale om matematik med eleverne.

Matematik i teknologiforståelse

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Jeg underviser i matematik og teknologiforståelse. Og det var 3. klasses tur til at lære at kode spil i Scratch. For at holde styr på pointene skal eleverne producere en variabel, som de navngiver score. I 3. klasse er man ikke velbevandret i variable, men en kort samtale omkring variable som en score, der ændrer sig efter bestemte hændelser, var egentlig meget naturlig. Det var en del af en interessant kontekst, og det gav mening for eleverne.

Variable i 3. klasse

Den gode oplevelse derefter var at opleve eleverne samtale om variable, igen som en fuldstændig naturlig ting. Noget de havde behov for, og et fint og nyttigt redskab for dem. En af pigerne kommer hen til mig og siger ”Jeg har to forskellige score for jeg satte bare en ny variabel ind til spøgelset”. Derefter ville flere anvende forskellige variable og den store variabel-jagt gik i gang. Hvor kunne man sætte en variabel ind, der talte point. Jeg kastede mig sammen med eleverne ind i variabelkampen. Hvor kunne man anvende variable i spilkoden? Hvad betyder variable? Kan man finde variable andre steder? Hvad kan man anvende variable til? En fin og meningsfuld samtale med eleverne i 3. klasse om matematik og variable.

Matematik er bare meget mere end skriftlig opgaveløsning

Matematikundervisning er også skriftlig løsning af opgaver og problemstillinger. Men der er bare nemmere for eleverne at lære matematik, når man også anvender andre muligheder. Når samtaler, rollespil, praktiske værksteder, digitale teknologier, konkurrencer, undersøgelser i lokalområdet, aviser og nyhedsprogrammer, forsøgsstationer i klasseværelset osv. bliver en del af den normale matematikundervisning.

Gode ideér modtages gerne

Elevernes motivation for matematikundervisningen er ikke altid i top. Vi skal nok undersøge fagets muligheder i fællesskaber på skolen og se på den lokale matematikkultur. Gode idéer modtages rigtig gerne!