Blog

Foto: Poixabay

Matematiklærerens ønskeseddel til den kommende undervisningsminister

På demokratiets dag kunne jeg godt bruge, at der var mere fokus på folkeskolen og de udfordringer, der fylder hver eneste dag. Der er basis for en solid ønskeliste til undervisningsministeren

Publiceret Senest opdateret

Der er som sædvanlig nye tider på vej. Den demokratiske proces resulterer måske i en ny undervisningsminister. Vi kan så sætte os tilbage og vente på nye politiske udmeldinger til en gennemkontrolleret skole. Men vi kan også fortælle, hvad vi ser som gode indsatser i en presset skole. Der tales meget om mangel på sygeplejersker og at de skal have mere i løn for at de kan fastholdes. Jeg mangler udmeldinger om, hvad der skal til for at fastholde lærerne. For lærerne er forudsætningen for den gode undervisning, elevernes læring og en skole i trivsel. Der er et enormt behov for tiltag i skolen, der kan ses og mærkes hos lærerne og helt inde i klasseværelset og som vel at mærke, skaber bedre læring og trivsel hos eleverne.

· Jeg ønsker flere test-frie skoleår og mere fokus på formativ evaluering

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

· Efter- og videreuddannelseskurser for alle matematiklærere i rigelige mængder

· Matematik-vejledere på alle skoler og med ordentlige arbejdsforhold og arbejdsbeskrivelser

· En tal- og algebrastrategi, der bliver implementeret på klasseniveau

· En videreudvikling af NCUM, så de kommer med helt ind i klasseværelset med idéer til kreative matematikprojekter

· En to-matematiklærerordning, hvor klasser i vanskeligheder får to matematiklærere i alle timer

· Fede finansierede udviklingsprojekter, hvor vi undersøger og udvikler nye spændende koncepter for god matematikundervisning, gerne med praktisk indhold og inddragelse af teknologi

· Nørdede matematikkonkurrencer for dem, der motiveres af konkurrencer

· Fede faglige miljøer omkring matematikundervisning lokalt og nationalt

· Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om overgange

· Revision af målene for matematik på alle klassetrin

· Ordentlige økonomiske vilkår, så vi rent faktisk kan agere som professionelle lærere og ikke som besparelsesatleter, vi kan nemlig godt vurdere, hvad der skaber god læring og motivation hos eleverne

Listen er lang, og kunne være meget længere, men sådan er det med ønskelister, når behovene er mange og store. Hvad ønsker du dig af undervisningsministeren efter valget?