Blog

foto: Pixabay

Hvor bliver glæden af?

Hvorfor er der mangel på glæde i folkeskolen? Senest har det handlet om læseglæden, der forsvandt. Men hvad med matematikglæden, hvordan har den det?

Publiceret Senest opdateret

Glæde kan forstås som følelse af tilfredshed eller lykke (den danske ordbog). Det er nok lidt vildt at anvende lykke som en målestok for glæde i skolen. Men tilfredshed er da meget rimelig.

Men hvornår er man så tilfreds?

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Det er, når man har følelse af at være glad for eller have affundet sig med noget og ikke forlange, forvente eller ønske mere (igen den danske ordbog).

Her redder ordet affundet os. Det vil sige at vi skal stille os tilfredse med det vi har opnået. Så er jeg igen udfordret, for hvad med at have høje ambitioner for sin undervisning og elevernes læring. Kan man sætte en øverste barre?

I min verden er kun det bedste godt nok for eleverne. Det er jo deres læring og fremtid, trivsel og liv, vi taler om. Det er den tunge byrde, der ligger på lærerens skulder. Den er ekstra tung, når dagligdagen i skolen er stærkt begrænset af økonomien. Jeg forstår simpelthen ikke besparelser på folkeskolen.

Hænger matematikglæden og lærerens forberedelse sammen? Det vil jeg nok påstå. Det er let at se på lærerens skema og arbejdsopgaver og finder huller, hvor læreren bare kan forberede og tilrettelægge forløb og undervisning, der tilgodeser matematikglæden.

Man glemmer bare lige, at lærerne også er mennesker, og at de lige har givet alt, hvad de har i sig i den undervisningstime, der lige er overstået. Der er besvaret så mange spørgsmål, at man helt har glemt, at man var sulten. Man skal i virkeligheden hele tiden videre.

Der ligger opgaver og møder i bunker. I en presset hverdag er det ikke optimalt. Det handler om at være realistisk og ærlig. Der kan ikke presses mere ud af den danske lærerstab.

Vi oplever matematikglæden i skolen, men vi oplever også det modsatte. Når eleverne affinder sig med et dårligt resultat, og ikke orker at kæmpe videre. Når eleverne ikke forventer mere af sig selv. Når de ikke forventer eller ønsker sig mere. Når mindste indsats i matematiktimen er målet. Når ligegyldigheden tager over. Når karakteren fylder mere end glæden ved faget.

Jeg drømmer og håber på en fremtid, hvor besparelser ikke fylder så meget, at skolen segner. En fremtid hvor glæden gør sit indtog. En fremtid hvor skolen får lov at være skole. En fremtid hvor eleverne oplever glæden i fagene. En fremtid hvor lærerne ikke er normaliserede, men lærere for børnenes og skolens skyld og ikke for økonomiens.