Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Digital inklusion

Folkeskolen er udfordret af inklusion. Digitale teknologier kan anvendes som et redskab til inklusion, hvis vi bruger dem med omtanke.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg oplever tit og ofte i min hverdag at den digitale teknologi skaber inklusion for eleverne. Specielt de elever, der er i faglige eller i sociale vanskeligheder. Teknologien kan hjælpe os, når vi ikke kan huske, når vi har svært ved at arbejde sammen med andre face to face, når vi har svært ved at udtrykke os, når vi ikke kan sidde stille, når vi ikke er interesseret eller er forstyrret af noget andet. Det der udfordrer os, kan teknologien hjælpe os med, hvis vi som lærere bruger den klogt. Teknologien er de udfordredes allerbedste ven, hvis de lærer at bruge den!

Jeg er helt med på, at digitale teknologier også er en kæmpe udfordring i folkeskolen også her i 2020, og at den skaber ballade og irritation, men det handler måske ikke om teknologien, men om menneskene. Jeg er helt sikker på at solid undervisning med digitale teknologier i ordentlige rammer kan skabe rigtig meget godt for eleverne.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Jeg er stor fan af GeoGebra, og ser programmet som en god indgangsvinkel til elevernes mere kreative og undersøgende arbejde i matematiktimerne. Men GeoGebra er også inkluderende i matematiktimerne, da det er intuitivt og relativt let at anvende, og næsten altid giver fine resultater. Hvis jeg tænker på elever, kladdehæfter og u-spidsede blyanter og så sammenligner med geometriske tegninger i GeoGebra, så ved jeg godt, hvor de fleste elever føler sig inkluderet i fællesskabet. Selvom du har det svært med matematik, kan du føle glæde og stolthed ved en løsning lavet i GeoGebra. Eleverne kan skabe løsninger på problemer på forskellige niveauer, men alle kan skabe løsningerne. Alle er med i undervisningen og alle er inkluderet. Noget teknologi kan gøre matematikken lettere tilgængelig for flere og dermed inkludere flere elever.

”Hvis du vil forstå de unges digitale liv, må du være opmærksom på de steder, hvor de befinder sig.”  Jeg hørte udsagnet på en konference og lavede mig straks en konto på TikTok. Kom tilbage til skolen og skulle vise eleverne et foto, hvorefter en af dem siger, ”Du har TikTok”. JA, det havde jeg så, men var ikke lige kommet i gang. Pigerne ville gerne hjælpe mig, og vi aftalte at lave en video – jeg skulle bare lige lære en dans først. OK, så er det om at komme i danseskoene, for der blev jeg lige budt op til dans på de unges sociale medier. De inviterede mig ind i en verden, hvor de havde styr på tingene. Den normale balance mellem eleverne og mig blev forskubbet. Det var mig, der skulle lære. Og det var de elever, der markerede sig mindst i matematiktimerne, der tog føringen. De var seje, og vidste rigtig meget om TikTok og funktionaliteter, bedste videoer, indstillinger osv. Det var sjov, fællesskab, nysgerrighed, samproduktion, læring, kreativitet, teknologi, design, digital produktion – alt det en matematiktime gerne skulle være. Min respekt for deres medie, og min deltagelse på deres præmisser skabte helt nye og stærke relationer mellem os. Det er noget, der for alvor kan anvendes i den daglige undervisning.

Teknologien er et stærkt kort i inklusionen i folkeskolen, når vi forstår at bruge den klogt.