Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Man skal rent faktisk regne i Scratch

Det er rigtig godt at anvende teknologi i matematiktimerne, når det skaber læring hos eleverne. Men det er desværre ikke altid, at den digitale teknologi skaber flere erkendelser og mere læring hos eleverne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg undersøger for tiden, hvordan man kan lære matematik i 4. klasse ved at kode resultaterne i Scratch. Vi arbejder med polygoner og undersøger egenskaberne. Eleverne skulle så tegne polygonerne i GeoGebra for at sammenligne resultaterne. Der blev arbejdet, undersøgt og diskuteret vinkler og kanter. Resultaterne blev løbende skrevet i et fælles regneark og alt var godt. Vi blev ikke færdige. Ugen efter spørger jeg så eleverne om forskellen på at anvende Scratch og GeoGebra. Hvorefter en af eleverne siger om GeoGebra, ”Man skriver det, og så gør den det for dig” og en anden elever siger så ”Man skal rent faktisk regne i Scratch”.

De to udsagn fra eleverne har svirret rundt i mit hoved. Er den teknologi vi præsenterer eleverne for i matematiktimerne efterhånden blevet så let at anvende, at den ikke opfylder de læringsbehov eleverne har. Jeg ved godt, at man også kan tegne et polygon i GeoGebra ved at konstruere det, men hvis jeg bad eleverne om det, så kunne de bare gøre det på papir med blyant, lineal og vinkelmåler. Men de færreste penalhuse er efterhånden udstyret med disse redskaber. Og den letteste vej er at tage sin computer frem. Men er det altid den bedste?

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Min lille undersøgelse med Scratch og GeoGebra viser mig, at eleverne rigtig gerne vil kæmpe lidt mere for resultaterne. Det er ikke altid den letteste vej, der giver mest erkendelse af polygonernes egenskaber. Og det hjælper på deres motivation for udfordringen, når de kan se resultatet på skærmen. Jeg har i hvert fald fået noget at tænke over omkring anvendelsen af digital teknologi i matematiktimerne.

Vi er didaktisk reflekterede, når vi præsenterer eleverne for analoge teknologier som centicubes, brøkstænger osv., men det er mit indtryk, at vi er mindre reflekterede, når det handler om de digitale teknologier. Jeg kan hurtigt overskue opgaver i et bogsystem ved et opslag i bogen. Måske har jeg endda undervist efter samme bog på samme trin tidligere. Så jeg har erfaring med bogen. På de digitale platforme har jeg ikke det samme overblik over opgaverne. Det er sværere at overskue progressionen i opgaverne og udvælge de rigtige opgaver til eleverne. Derfor vælger jeg alle opgaverne ukritisk. Det er blot et klik. Det er hurtigt og nemt. Men jeg lægger lidt min faglighed på hylden og har følelsen af, at det er teknologien og ikke mig selv, der har overtaget. Afstanden fra læreren til eleven bliver lidt længere, der er kommet noget imellem os.

Der er brug for mere viden om IT-didaktik i skolen.