Blog

Når skolen bliver en vare, og forældrene er kunderne

Hvor er respekten henne? Hvilke rettigheder har forældrene? Hvad kan man tillade sig at klage over? Spørgsmålene er store og oplevelserne af, at der er nogle forældre, der træder over curlinggrænsen, er mange.

Publiceret Senest opdateret

Hvordan kan man samarbejde med forældrene, for børnenes bedste, når de ser skolen som en vare?

Jeg hørte om en nyligt overstået eksamen, hvor forældrene klagede over de karakterer, som deres børn havde fået.

De var fuldstændig uforstående for, at deres børn havde fået en middelkarakter, når der var andre elever, der havde fået topkarakterer. Eksamen var gennemført efter alle kunstens regler, og censor og lærer var enige i de afgivne karakterer.

Men det var forældrene ikke.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Det er virkelig et skråplan. Hvis man ikke er enig, skriver man så til læreren og undrer sig over, at ens barn har fået en middelkarakter. Man skriver i en ubehagelig tone. Måske tror man, at læreren bliver bange og straks ændrer karakteren til noget højere. Man forventer, at man kan skrive sig til en højere karakter for ens barn. Man skriver ikke for at samarbejde, men for at få ret.

Man er ret ligeglad med fakta. Man går kun efter en bedre karakter. En unødvendig oplevelse for de involverede.

Det bliver hele tiden tydeligere, at nogle forældre ikke har respekt over for skolen. Ikke respekterer skolens beslutninger. Ikke vil indordne sig under de regelsæt, man anvender i skolen. De har deres egen dagsorden.

Der var en gang en klog mand, der sagde at ”nutidens tyende er de offentligt ansatte”. Det kan man godt være helt enig i. Vi er i en kunderelation til forældrene. Vi skal levere og de kan kræve. Vores professionelle vurdering tæller ikke mere. Vi skal makke ret og ændre karaktererne, så alle børn kun får topkarakter helt uafhængigt af indsatsen og præstationen. Man skal ikke gøre sig fortjent til noget, man skal kræve det. Der er heldigvis mange forældre, der har respekt for lærerne og deres faglighed.

Men det er ærgerligt at det er de få, der kommer til at fylde.

Lærerens virkelighed

Det ser sort ud for den danske folkeskole, når vi ser på rekruttering og fastholdelse. Optagene på læreruddannelsen udfordrer. Alt for mange arbejder i folkeskolen uden en læreruddannelse. Man hører udsagn som ”vil du virkelig være lærer?”. Fundamentet smuldrer. Besparelser og uværdige arbejdsforhold bliver dagligdag og virkelighed. Det hele bliver lidt ligegyldigt, når lærerens faglige vurdering ikke tæller mere. Der florerer med jævne mellemrum historier om trusler, hvor lærerne bliver truet med, at man vil skrive til borgmesteren, og om hvilke advokater man i øvrigt kender særdeles godt. Det er virkelig over stregen. Og igen så er det de få, der fylder alt for meget.

Skolen som dannelsesinstitution

Jeg nærmer mig en dannelses diskussion. For hvor er vi efterhånden på vej hen? Skolen er en dannelsesbastion under pres. Besparelser, inklusion, huller i taget, lærermangel. Samtidig er vi også institutionen, der skal danne og uddanne vores børn og unge¨.

” Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Giv mig Danmark tilbage, som Natasja sagde

Nogle fag er mere tilgængelige og populære blandt eleverne. Engelsk, madkundskab, idræt. Matematik er nok ikke på liste. Jeg kan forestille mig, at nogle af de mindre populære fag blandt eleverne, kommer til at tage deres karakterkampe fremover. Matematik er et vigtigt fag i folkeskolen og i elevernes videre uddannelsesforløb. Nogle af eleverne er bare ikke særligt motiverede for faget. Det kan skabe karakterkampe på de indre linjer i hjemmene. Det kan blive en giftig cocktail af ambitioner, manglende motivation og dårlige karakterer. Hvorfor fik jeg kun 4?

Jeg kan frygte at skulle diskutere karakteren i et ulige forhold med en forælder. Jeg kan frygte dialogen, hvor forælderen mener at have ret til at tale/skrive i en dårlig tone til læreren. Hvor foden bliver sat ned og tilgangen bliver ultimativ. Det er ikke det samarbejde, man kan læse om i Stk. 1 i folkeskolens formål.

"§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling."

Jeg har hørt om andre lande, hvor forældrene går mest op i prøver og eksaminer. Det er derfor, at deres børn går i skole.

Går vi kun i skole for at få topkarakterer?