Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Har man råd til at spare på matematikundervisning?

Når man sparer på elevernes undervisning, skyder man ofte bare de svage elevernes udfordringer frem i tid og understimulerer de dygtige.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På Frederiksberg, og i mange andre kommuner, forsøger man ihærdigt at spare på de kommunale budgetter og tror, at der er store gevinster i at spare på undervisning. Det er muligt, at det rent teoretisk kan lade sig gøre, men virkeligheden er en helt anden.

Kan man erstatte en matematiklærer med en pædagog? Nej, det kan man ikke. Ikke-faguddannet personale vil som oftest undervise i regning uden didaktisk indsigt. Forskningen viser, at pædagoger kan stimulere den sproglige og matematiske udvikling hos børn af lavt uddannede forældre i vuggestuer og børnehaver, og dermed sikre at børnene er fagligt med fra starten. Men underviser man i matematik i folkeskolen, er det en helt anden historie. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, når man planlægger og afvikler matematikundervisning. Den er et produkt af lærerens faglige indsiger i matematik, didaktik, eleverne, pædagogik, psykologi og relationer. Så matematikundervisning varetages allerbedst af matematiklærere.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Pædagogerne har andre faglige kvalifikationer end lærerne, så det er rigtig godt at have pædagoger med i undervisningen. En lærer og en pædagog kan være et rigtig godt makkerpar, der sammen skaber gode undervisningssituationer med megen læring for eleverne. Men det er oftest læreren, der står for den faglige undervisning og pædagogen, der arbejder med trivslen hos eleverne. Det er så min oplevelses, at lærerne har lettere ved at arbejde med elevernes trivsel end pædagogerne har ved at arbejde med elevernes matematiske læring. Derfor kan en to-lærer ordning i en specialklasse være en god ide, da de svageste elever netop kræver den største didaktiske indsigt i faget. De faglige observationer af eleverne i matematikvanskeligheder eller med kognitive udfordringer gøres bedst mellem 2 lærere. Planlægningen og afvikling af undervisningen udføres bedst af 2 lærere med faglig- og didaktisk indsigt og viden.

Det er katastrofalt for elevernes videre færd i uddannelsessystemet, at være dårlig til matematik. Det er de allerfærreste studerende, der kan undgå faget. Alle fortjener de bedste muligheder, og det får man ikke ved at spare på undervisning af de svageste elever.

Vi har ikke råd til at spare på undervisning