Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Livet som nyuddannet matematiklærer

Mange oplever praksischok, når de rammer folkeskolen efter seminariet. Hvordan får man det hele til at fungere. Hvordan får man hjælp og support til at klare dagligdagen, for alle har fortjent en god start i jobbet som matematiklærer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg oplever hvert år, at der bliver ansat nye nyuddannede lærere, der knokler for at finde deres plads i folkeskolen. De er udfordret af, at alt er nyt. Der skal læses mange undervisningstimer, elevernes engagement er forskelligt, og der er masser af udfordringer, som de fra uddannelsen ikke er rustet til takle. For mange er det drømmen om at blive lærer, der har været den motiverende faktor. Men drømme og realiteter er sjældent ens.

Mange skoler har ansat matematikvejledere, der kan hjælpe med alle mulige spørgsmål og udfordringer. Der er masser af gode kollegaer, der gerne vil supportere og videndele. Men nogen gange er det ikke nok. Området har politisk opmærksomhed, for der er nyuddannede, der forlader folkeskolen, kort tid efter at de er startet, og der er allerede lærermangel.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Jeg faldt over et projekt fra Københavns Professionshøjskole, der arbejder med at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsliv. Projektet vil med fokus på de matematikdidaktiske udfordringer, som den nyuddannede oplever, samt faciliterering af et samarbejde mellem de nyuddannede og de erfarne matematiklærere, udvikle nye samarbejdsmåder, der forhåbentligt gør livet lettere for den nyuddannede matematiklærer. Hvis man vil vide mere om projektet, så skriv til Louise Laursen Falkenberg på lofa@kp.dk

Jeg tænker, at et sådant samarbejde vil styrke det lokale matematikdidaktiske miljø, og det kan bidrage til at færre nye matematiklærere forlader folkeskolen. Men at det også vil kunne bidrage med ny viden til alle matematiklærerne på skolerne. Der er brug for organiserede og gennemtænkte forløb og projekter for at skabe bedre rammer for matematikundervisning for både de nyuddannede og de mere erfarne. Det er nødvendigt at bygge bro mellem seminarierne og folkeskolen for alles skyld.