Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Læser lærere Fælles Mål?

Nej, det gør de ikke

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fælles Mål fylder ikke meget i lærernes hverdag. De bliver nemlig ikke læst. Det kan måske virke lidt underligt, at man ikke læser manualen til sin undervisning. Men matematiklærere finder dem ikke relevante i hverdagen og prioriterer ikke tiden til læsning af FM. Jeg har hele tiden set FM som et pejlemærke, men det fører ikke længere til det matematiske paradis. FM skaber ikke den intenderede forskel for lærernes hverdag. Reformen gav os mange glæder, som stadig ikke skaber bedre læring for eleverne.

En undersøgelse fra 2019 viser at FM ikke bliver læst og mit bud er at det ikke er blevet bedre siden da.   

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

De fleste forlagsproducerede undervisningsmaterialer er produceret ud fra FM. For mange lærere er det tilstrækkeligt, og læsning af FM vil ikke skabe ny viden for læreren, når undervisningen skal planlægges, gennemføres og evalueres. Men så er det nok smart at læse lærervejledningen og sætte sig ind i bogsystemets faglige begrundelser. Det er bare min oplevelse, at lærervejledningerne heller ikke læses. Det kan på samme tid virke underligt og uambitiøst. Men hænger garanteret samme med de rammevilkår, som lærerne arbejder under. Der prioriteres hårdt i en hverdag, der er præget af mange opgaver og undervisningstimer for den enkelte lærer. Man søger hele tiden mod kerneopgaven og fravælger det, der virker unyttigt og irrelevant. Der navigeres hele tiden og man forsøger at balancere i en travl hverdag for eleverne og sig selv.

Vi har i Danmark heldigvis ikke et system, der gør, at vi alle skal undervise i det samme stof på samme tid på samme klassetrin år ud og år ind. Vi er anderledes. Vi egner os måske slet ikke til FM. Vi er nok mere motiverede for at udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelser, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle (§2 Folkeskolens formål)

FM skulle være rygraden i den nye folkeskolereform, men det lykkedes vist ikke helt. Vi har ikke dårlig samvittighed, vi har rygrad

Jeg tænker stadig at noget af det smukkeste, jeg kan læse, er Folkeskolens formål