Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

De digitale læremidlers indtog i klasserummet

På Frederiksberg har man gjort noget smart. Man har spurgt lærere, ledere og PLC medarbejdere om, hvilke digitale undervisningsmaterialer, vi fælles skal anvende fremadrettet. Og gennem en lang proces, hvor forskellige digitale undervisningsmaterialer er blevet præsenteret og gennemdiskuteret

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At afprøve digitale undervisningsmaterialer

Jeg har derfor gennem det sidste stykke tid kigget på digitale undervisningsmaterialer, for at finde ud af, hvad jeg tænker, der fungerer bedst, og hvilke der bedst understøtter elevernes læring i fagene. Det har været en sjov proces at afprøve digitale læremidler på eleverne, og derefter talt med dem om, hvad de ser som det bedste ved læremidlet. Det har været rimeligt gennemgående, at de helst vil have svar på, om de har svaret rigtigt. Eleverne vil vide med det samme, om de er på rette vej. Jeg bruger sjældent undervisningstiden på at rette opgaver, og der er ikke tid og mulighed for at rettet alt, hvad eleverne producerer løbende. Derfor laver jeg nedslag og prioriterer elevernes forståelse af det faglige stof gennem løbende evaluering. Den skriftlige evaluering er enten testen, der følger med vores bogsystem eller laver en minitest, der består af 5 spørgsmål til det faglige stof vi netop har arbejdet med. Og den mundtlige er mine egne noter i min uddannelse. Men digitale undervisningsmaterialer hjælper mig godt på vej ved deres oversigter med elevernes resultater.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

De digitale lærermidler

Jeg er glad for, at arbejdet har vist mig, hvor meget de digitale hjælpemidler har udviklet sig. Jeg har nuanceret mit syn på digitale læremidler og træning i matematikundervisningen. Det har været godt at konstatere at Matematikfessor har lavet opgaver, hvor eleverne kompetencer er i fokus. Og det har også været godt at have lært Skoledu at kende. Der er sket meget, og det bliver spændende over de næste år at følge den videre udvikling.

Lærerrollen

En time med en digitalt undervisningsmaterialer giver mig associationer til min barndoms sproglaboratorier, hvor vi sad i hver vores bås med høretelefoner og talte tysk. Læreren sad så på forhøjningen bag katederet og overvågede os, og fulgte med rundt omkring hos eleverne. Vi vidste aldrig om læreren havde siddet og smug-lyttet til os, men det var lidt specielt at være med til.

I 2018 sidder jeg så og følger elevernes fremskridt på min computer ved lærerens bord. Jeg godkender løsninger og skriver noter til eleverne. Der er helt stille i lokalet og eleverne arbejder på højtryk. Nogen gange dukker der spørgsmål op hos eleverne, og en hånd kommer i vejret. Jeg forklarer og vender tilbage til overvågningen. Det hele er meget produktivt og der er god stemning. Jeg opfordrer eleverne til at arbejde to sammen, så vi får tilgodeset den mundtlige dimension. Alt er godt, men jeg har følelsen af, at have overgivet klasserummet til en 3. Person.

Et digitalt læremiddels fornemste opgave er ikke at spare tid eller penge, men at skabe mere læring hos eleverne. Et digitalt læremiddel kan sjældent eller aldrig stå alene, men er en fin mulighed afveksling i matematiktimen, eller som repetition af måske indlært stof.