Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Hvorfor er mundtlig matematik et udtræksfag?

Mundtlig matematik er et udtræksfag, men det burde være obligatorisk ved det grønne bord, for eleverne bliver dygtigere af mundtlighed i matematiktimerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sproglighed er vejen til forståelse af matematik. Hvis man for alvor skal have skabe ændringer, sker det ofte gennem eksamenskrav. Og jeg tænker, at vi har brug for mere mundtlighed i matematiktimerne. Så det ville være en win win situation for eleverne og deres matematiske kompetencer, at mundtlig matematik blev obligatorisk til eksamen i 9. klasse. Der bliver anvendt stadig mere tid på træningsplatforme og træning af teknologiske færdigheder, der ikke altid fører til mere læring af matematik for eleverne. Måske går det meget godt i øjeblikket, men på den lange bane er det ikke dybdelæring. Det ligner et matematikfagligt indhold, men jeg er ikke sikker på at det er, hvad det ligner. Jeg tror mere på fællesskab, samarbejde, problemløsning og mundtlighed end på individuelle præstationer på en digital platform. Det vil være så godt, hvis vi anvendte mere tid på mundtlig matematik i skolen.

Jeg tænker, at de samtaler jeg har face to face med folk, gør et større indtryk på mig, end de samtaler der foregår på Teams eller telefon. Og jeg forestiller mig, at det samme gør sig gældende for eleverne og matematik. De meningsfyldte opgaver, der kræver fordybelse, problemløsning, kreativitet og brug af flere kompetencer skaber læring og erkendelser hos eleverne. Når de bliver løst i samarbejde og fællesskab og med diskussioner og matematiske samtaler krydret med kreativitet skabes de motivation hos eleverne. Den meningsfyldte matematiktime.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Det er så dejligt, når man i klassen arbejder med mundtlig matematik og oplever elevernes matematiske erkendelser. Når de opdager sammenhænge og ser mønstre. Når de med matematik kan argumentere for et resultat på en virkelig problemstilling. Eller når eleverne ser mønstret, og det hele er gået op i en højere enhed for dem. Det er mundtlig matematik, når det er bedst. Man bliver helt glad i låget.