Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Tal og tale

Hvad er matematikundervisning? Hvad er vigtigt, og hvad fokuserer jeg på?

Matematikundervisning er en kompleks størrelse. Der er så mange forskellige ting, man som lærer skal forholde sig til. Der er mange interessenter og prioriteringer, der skal tages hensyn til. Der er mange, der har en mening om det, der foregår i klasseværelserne Og så skal eleverne gerne lære matematik for livet og den videre uddannelse.

Elevernes motivation er ikke en selvfølge. De er kritiske aftagere af undervisningen og tager ikke bare alt til sig. Det er krævende og spændende for læreren. Lærerens håndværk er til eksamen hver dag. Der er sammenhæng mellem elevernes motivation og deres udbytte af undervisningen. Så hver dag og hvert valg, man tager som matematiklærer, er afgørende.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

De vigtigste elementer for mig er lige for tiden tal og tale. Det er en udfordring at undervise i matematik, hvis elevernes talforståelse og regnestrategier ikke er på plads. Hvis de mangler strategier til problemløsning og hvis de mangler ord og begreber til at kunne formidle deres viden og tanker om det faglige stof. Man lærer ikke matematik ved kun at løse opgaver, man skal tale om det, man gør og tænker. Sprogligheden er essentiel, når man skal lære matematik. Uden sproglighederne skrivning, læsning, samtale, diskussioner osv. kommer man ikke langt. Tidlig algebra er rigtig godt for elevernes talforståelse, men jeg tænker, at vi skal tale om livslang algebra i folkeskolen. Der skal være fokus på elevernes talforståelse, algebra og deres regnestrategier gennem hele skoleforløbet. Det er min oplevelse, at det fungerer godt i indskolingen med tal og regnestrategier, men at fokus forsvinder på mellemtrinnet og i udskolingen. Algebraen og strategierne forsvinder i mængden og dukker op igen i færdighedsprøven i udskolingen. For nogle elever en chokerende oplevelse.

Tal og tale er vigtig for eleverne, deres liv og videre uddannelse.