Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Kan du forstå det?

Jeg er optaget af, hvordan eleverne forstår matematik. Hvordan tilegner de sig nye færdigheder og ny viden om matematik. Hvordan eleverne lærer matematik i skolen. Hvilke aktører har indflydelse på matematikundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De mange opfattelser af matematikundervisning

Jeg er ikke sikker på, at konsulenter, kommuner og forældrene har samme opfattelse af matematikundervisning som matematiklærerne. Jeg er heller ikke sikker på, at andre end matematiklærerne ved, hvad der faktisk foregår i timerne. Vi bliver holdt øje med gennem læringsplatforme, der fortæller en del af sandheden – hvis den findes – men ikke det hele. Der bliver sat krav til vores effektivitet og fordybelsen, kreativiteten og legen kommer under pres.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Jeg har skrevet en del i minuddannelse, for blot at konstatere, at det ikke holder, og jeg må skrive endnu mere, for det allerede skrevne skal revideres. Presset fra platformen om dokumentation angriber min læreprofessionalisme og reducerer mig til en klikker. Virkeligheden overhaler platformen.

I den virkelige verden

I den virkelige matematikundervisninger er fokus på opgaverne, læring og progressionen. Nogle opgaver fungerer godt og andre virker ikke, men skaber mere forvirring i stedet for. Nogen gange er en opgave formuleret på den måde, der forvirrer og fjerner fokus fra den matematik, som eleverne skal lære. Men det er ikke altid, at jeg på forhånd kan vurdere om en opgave ”virker” for eleverne eller den bare er fyld eller skaber forvirring. Når vi arbejder efter bogsystemet ser jeg efter, hvad tanken fra forlagets side er med det givne forløb og den enkelte opgave. Det er ikke muligt at nå at lave alle opgaverne, men hvilke skal man så springe over. Det er ikke let at tage stilling til, uden at forstyrre progressionen. Eleverne er forskellige og har forskellige behov, så undervisningen tilrettes og udvikles medens den foregår. Undervisningen er en proces faciliteret af den professionelle lærer, der tager valg hele tiden for at tilgodese elevernes læring.

Lærerens professionelle rum

Det er lærerens opgave, at planlægge og gennemføre undervisningen. Og samtidig sikre, at der bliver plads til fordybelse, leg, undersøgelse og gode kammeratskaber i arbejdet med den gode matematikopgave. Læreren skal sikre, at elevernes nysgerrighed udvikles og ikke afvikles fordi der kun er et rigtigt svar.

Eleverne lærer matematik, når vi har styr på relationerne, og der er tid og rum til faglig fordybelse i gode opgaver og projekter.

 Matematikdidaktik er en svær en.