Blog

Alle elever er elever med særlige behov

Eleverne er forskellige og har alle særlige behov, men der er stadig kun en matematiklærer, en klasse og ofte kun et undervisningsmateriale til rådighed i matematiktimerne.

Publiceret Senest opdateret

Alle mine elever er forskellige. De har alle særlige behov. De har alle forskellige kognitive muligheder og udfordringer. 

Der er mange måder at have særlige behov på i matematiktimerne. Du kan være tosproget, være i matematikvanskeligheder, være rigtig dygtig til matematik eller måske bare synes, at det er kedeligt. 

Du er måske i mistrivsel af alle mulige andre grunde end matematik. Du har måske meget fravær. Du har måske bare ikke set det fine og sjove ved faget.

Verden forandrer sig, og skolen anvender de samme strukturer som for 100 år siden

En lærer en klasse med måske 26 elever. Det virker rimeligt uoverskueligt. At lære matematik er at lære at tænke, at kunne se mønstre og systemer. At kunne tænke abstrakt og kreativt. Problemløse og argumentere. Og virkeligt meget mere. 

Vi ved, at der kan være flere skoleårs forskel på eleverne i en helt almindelig klasse. Det gælder også i matematiktimerne. Hvordan skal det kunne lade sig gøre med en lærer og en gruppe individualister?

Skolen og børnelivet

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Skolen dyrker fællesskabet og eleverne er individuelle. Eleverne er vant til at se verden fra deres position. De har svært ved at godtage et nej, det må du ikke. De ved af erfaring, at diskussioner betaler sig. De stiller spørgsmål til lærerens dispositioner eller kommentere på dem. De går så meget i skole, at de værner om retten til et fritidsliv fyldt med heste, fodbold og spejderaktiviteter. De kæmper selv for deres børneliv. Skolen kæmper for fællesskabet, demokratiet og læring.

Elevernes forskellighed

Nogle elever har brug for struktur og andre har brug for ro. Nogle elever skal sidde på en bestemt plads i klassen for at kunne deltage i undervisningen. Andre kæmper med diagnoser. 

Nogle spiser ikke deres madpakke, og andre er trætte. Nogle er til stadighed så tørstige, at de skal på toilettet midt i timerne. Og så er der lige dem, der skal til tandlægen. Dem der befinder sig alle mulige andre eksotiske steder end skolen. 

Og så er der dem, der har været del af en konflikt i frikvarteret. Dem der har været ude i frikvarteret i regnvejr uden jakke. Dem der er sultne. Dem der drømmer sig et andet sted hen.

2 matematiklærere i klassen, bare en gang om ugen

Jeg husker tydeligt en rapport, der pegede på 2 matematiklærere i klasse - måske bare 1 time om ugen, ville kunne gøre en kæmpe forandring for matematikundervisningen. 

Jeg drømmer ikke længere om, at eleverne forandrer sig, for det har de gjort, men om at skolen kommer ind i nutiden. At der bliver investeret i alle lærerne og skolerne. Vi har som lærere brug for respekt og tillid, videreuddannelse og tid til forberedelse af undervisning til elever præget af diversitet.

NB det er ret skønt at eleverne er forskellige, men det er bare besværligt.