Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Det gode prøveoplæg til mundtlig matematik

Der er trukket eksamensfag, og lærerne udarbejder prøveoplæggene til den mundtlige eksamen i matematik. Men hvad er et godt prøveoplæg?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har lavet en oversigt, der viser, hvad det gode prøveoplæg skal kunne, og hvad man lige skal huske som lærer.

 • Det gode prøveoplæg er relevant for eleverne, de kan relatere sig til konteksten.
 • Det gode prøveoplæg afspejler undervisningen og det stof og de kompetencer eleverne har arbejdet med.
 • Det gode prøveoplæg er skrevet i et sprog og på en måde som eleverne forstår. Det er letlæseligt for eleverne.
 • Det gode prøveoplæg kan let differentieres, så der er noget at arbejde med for såvel de dygtige som de svage elever.
 • Det gode prøveoplæg har en eller flere problemstillinger, der kan være åbne og lægge op til undersøgelse, men kan også være rene matematiske problemstillinger, som eleverne skal gøre rede for.
 • Det gode prøveoplæg kan lægge op til et eller flere kompetenceområder kommer i anvendelse
 • Det gode prøveoplæg lægger op til brug af ord og begreber, der hører til faget.
 • Det gode oplæg lægger op til brug af hjælpemidler, såvel digitale som analoge.
 • Det gode prøveoplæg lægger op til undersøgelser, og giver eleverne gode muligheder for at tolke og ræsonnere.
 • Det gode prøveoplæg lægger op til samarbejde, prioritering og fordeling af opgaver. 
 • Det gode prøveoplæg sætter rammen for eleverne, men giver dem også mulighed for at arbejde ud over oplæggets ramme.
 • Det gode prøveoplæg har bilag, gerne flere
 • Det gode prøveoplæg har en ”lærervejledning” til censor
 • Det gode prøveoplæg har en idéliste, der indeholder eksempler på hvad eleverne kan arbejde med, men listen udleveres kun til censor.
 • Det gode prøveoplæg giver alle eleverne en mulighed for at komme i gang med problemløsningen til eksamen
 • Det tager tid – god tid, at skrive gode prøveoplæg, men så er den mundtlige gruppeprøve til gengæld også en fest for eleverne og matematikken.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com