Blog

Foto. Pixabay

Vi skal desværre ikke op i mundtlig matematik

Dommen er faldet. Vi fik ikke trukket mundtlig matematik. Vi gik glip af året fest.

Publiceret Senest opdateret

Det er virkeligt ærgerligt, at eleverne i 9. klasse på skolen ikke skal op i mundtlig matematik. Det er en god eksamensform, hvor eleverne for alvor kan vise, hvad de har fået ud af 10 års skolegang.

Det kunne være kronen på værket, men det blev ingenting.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Den mundtlige dimension i matematikundervisningen er vigtig for elevernes læring. Sprogligheden er vejen til forståelsen af faget. Men det er langt fra alle elever, der får muligheden for at komme til prøve i mundtlig matematik.

Matematikekspertgruppen anbefalede at mundtlig matematik blev obligatorisk. At det ikke var til udtræk. Det ville have positiv påvirkning af den mundtlige del af matematikundervisningen. Vi ville undervise mere i mundtlig matematik. Der ville komme mere læring i matematikundervisning, da prøver jo som bekendt har en effekt på den daglige undervisning i udskolingen.

Det ser ud til, at man som matematiklærer får elever op til mundtlig matematik alt for sjældent. Man har glemt alt om, hvordan man gør, og hvad det kræver, når det endelig sker. Og sidste gang havde måske elever op under en under en helt anden bekendtgørelse.

Det er forfra hver gang.

Der er brug for at få tydeligt fokus på den mundtlige dimension i matematikundervisning på alle klassetrin. Vi har ikke brug for flere skriftlige opgaver, men flere projekter, eksperimenter og udfordringer, der involverer mundtlighed.

Matematiklærerens håndværk er meget mere end at vælge skriftlige opgaver fra skolens bogsystem og andre kilder. Det er også selv at skabe/udvikle opgaverne til både det mundtlige og skriftlige arbejde. Når man tager udgangspunkt i eleverne, og det der optager dem, er sandsynligheden for motiverede og engagerede elever meget større. Tiden er ved at løbe fra en skole, et bogsystem og et fastlagt matematiksyn.

Vi skal til at være vildere og mere mundtlige i matematiktimerne

7 skarpe til læreren

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf20/mar/200302-7-skarpe-om-den-mundtlige-proeve-i-matematik-fp9.pdf