Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Jeg lærer også af elevernes fejl

Eleverne glemmer. De er forvirrede. Der er masser af misforståelser i matematik. Derfor tester vi. Men det giver kun mening at tage en test, hvis man bruger testen til at forstå elevernes matematiske udfordringer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg ønsker egentlig at bruge mindst mulig tid på test og prøver. Skoletiden skal bruges på undervisning og meningsfyldte aktiviteter med matematik. Men test og prøver er blevet en alvorlig del af vores virkelighed. Så for mig er det vigtigt med ordentlig feedback til eleverne om deres resultater. Det kan gøres skriftligt eller gennem samtaler. Det er en tidskrævende opgave. Men der er ikke grund til at tage en test, hvis man ikke anvender resultaterne fremadrettet til at understøtte elevernes læring og få fanget deres misforståelser og regnehuller.

Fejl

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Jeg underviser i 9. klasse og nogle af de misforståelser jeg fanger er meget basale ting, som de har arbejdet med langt tidligere i deres skoleforløb.

  • Positionssystemet
  • Simple regneregler
  • Udfordringer med at læse og forstå teksten
  • Parenteser, potenser og kvadratrødder

Og så er der elever, der har arbejdet med rim- og remse pædagogik. De kan remserne, men har ingen forståelse for det matematiske. Det er bedre for eleverne, at have forståelse for det faglige indhold, end at kunne sige en remse. Huskeregler kan være gode, men man skal være kritisk omkring dem, for de skaber også misforståelser. Mange elever bruger en krokodille som huskeregel for > og <, hvis de da ellers kan huske, hvad krodillen spiser eller ikke spiser.

Selvrettende prøver

Det er smart at bruge selvrettende prøver, hvis man vil spare tid. Men jeg tænker, at når jeg retter elevernes prøver, lærer jeg meget om deres måde at tænke matematik på. Hvad går galt. Jeg lærer intet af, at få en scoringsværdi eller karakter for elevens præstation. Den daglige undervisning giver mig inputs om elevernes læring, men når jeg mangler systematik og overblik er en test ok, men jeg skal altså selv rette den for at den giver mening.

Vi skal alle lære af fejl

Vi skal bruge fejlene til at lære. Eleverne skal lære at argumentere for deres strategier og løsninger. De skal lære at være kritiske og reflekterede omkring deres arbejde med matematikken. Vi skal være glade for vores fejl, for de hjælper os med at se verden, matematikken og faget på en ny måde. Der er en guldgrube af viden i vores fejl, hvis vi får brugt den ordentligt.