Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Min faglige forening

Jeg sidder med et eksemplar af tidsskriftet Matematik, og med gode tanker om en fantastisk konference i Odense for få dage siden om matematik og teknologiforståelse. Jeg er en del af en faglig forening

Publiceret Senest opdateret

Noget af det fine ved at være lærer, er at have kollegaer i alle aldre og med alle fag. Vi er forskellige og alle helt specielle, men vi er kollegaer og nogle af os er også fagfæller. Vi underviser i årevis i et bestemt fag, som bliver en del af vores læreridentitet. Jeg er matematiklærer. Jeg er medlem af et større fællesskab end skolen og kommunen kan tilbyde. Jeg er medlem af en faglig forening. Skolen er også medlem af foreningen. Vi er nysgerrige på vores fag og dets muligheder. Vi vil gerne følge med og se, hvor faget rykker hen. Hvad er de nye trends, og hvad siger den nyeste viden om matematikundervisning?

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Hvad får man så ud af at være medlem af en faglig forening? Man bliver en del af et større fællesskab. Man modtager tidsskrifter med fagligt indhold. Man kan deltage i faglige aktiviteter og konferencer med relevante temaer for ens fag. Man kan mødes med kollegaer uden for sin egen skole. Den faglige forening tager stilling til faget på en større klinge, end man selv lige kan gøre selv eller med sit fagteam. Og den formidler nyeste viden om faget, så man kan føle sig fagligt opdateret i en tid, hvor man ikke lige deltager i efter- og videreuddannelse som matematiklærer.

I en presset hverdag, hvor tid er en mangelvare, og man føler sig utilstrækkelig fordi man ikke kan levere tilstrækkelig undervisning til en divers elevgruppe, hvor udfordringerne står i kø. Målet er uklart, og man vil bare gerne undervise i matematik. Elevernes motivation og skoleparathed er udfordret efter en usikker periode med Corona. Det faglige efterslæb eksisterer måske eller måske ikke, men måske er det ikke et faglige efterslæb vi kæmper med, men en dalende motivation for matematikundervisning. Det er nok en større opgave, der ikke bare skal tynge på den enkelte matematiklærers skuldre.

Vi har alle godt af et medlemskab af en faglig forening, og der er masser af dem, ligesom der er masser af fag i folkeskolen. Vi er alle LEGOklodser i en større sags tjeneste. Verden bliver lidt større, når man er medlem af et større fællesskab