Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Er matematikundervisning demokratisk?

På en valgdag er det vel ok at overveje, om matematikundervisningen i virkeligheden er demokratisk.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag er det valgdag og vi fejrer sejre, nederlag og demokratiet –  demokratiet rystes og nye konstellationer opstår måske.

Matematikundervisningen er demokratisk, når læreren inddrager eleverne i planlægningen og afviklingen af undervisningen, og når elevernes idéer bliver taget seriøst, og danner grundlag for det videre arbejde. Når vi taler proces, åbne opgaver, forsøg og eksperimenter og ikke tæller fejl. Når vi gennem eTwinning arbejder sammen med klasser i andre lande, og føler at verden bliver mindre, og de andre kommer tættere på.  Når vi arbejder med elevernes kritiske dømmekraft og kritiske tænkning, og de forstår at de også har en stemme.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Matematikken kan være vejen til demokratiet, for den kan beskrive virkeligheden, som vi så kan sammenligne, tage stilling til og udfordre. Det bliver spændende om kandidaterne lever op til det, de lover, ellers må vi regne efter i matematiktimerne.

Formålet

Folkeskolens formålsparagraf hjælper os med at huske at Folkeskolen skal være demokratisk.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

I en tid, hvor politikerne går efter målbare færdigheder gennem test, er det godt at erindre sig selv om, at folkeskolen faktisk er demokratisk, og at fri adgang til internettet kan betragtes som en demokratisk rettighed i en skole præget af åndsfrihed og ligeværd.

Valgmatematik

Der må gang i regnearkene, når vi i matematiktimerne skal forudse valgforbund og fordeling af mandater i vores lokalsamfundet. Hvilke forskellige kombinationer kan forekomme? Og hvilke er mest sandsynlige? Hvis vi er sikre på en vis procentdel af kandidaterne, hvordan kan resten så fordele sig, så en bestemt holdning kommer i front? De næste dage vil give os rigeligt at arbejde med.

Underskriftindsamling

Men det er også demokrati, når en lærer laver en underskriftindsamling for elevernes ret til internet til prøven i 9. Klasse.

Skolen skal afspejle det omkringliggende samfund og forsøge at ruste eleverne til fremtidens samfund. Dette forslag er ikke med til at styrke idealet, men til en tilbagevende til den sorte skole, - skærmen er slukket.”

Skriv under hvis I er enige, det er demokratisk, når matematiklærerne giver deres mening til kende, og står ved deres holdning til dette skønne fag. Husk hver stemme tæller!

https://www.skrivunder.net/adgang_til_hjalpemidler_via_internettet_for_elever_-_ja_tak

Powered by Labrador CMS