Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Kan du lære, hvad jeg siger?

Jeg er altid opmærksom på om eleverne kan læse teksten i matematiktimerne, og om de kan forstå, hvad der står i opgaverne. Men jeg er ikke altid så opmærksom på, om de kan lytte til læreren og hinanden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I følge Den store danske ordbog betyder lytte, at rette sin hørelse opmærksomt mod noget og forstå eller fortolke det. Så man kan godt lære ved at lytte, men jeg oplever, at det er blevet sværere for eleverne at lytte til det talte. De er utålmodige og vil gerne i gang med arbejdet, eller også er de svære at trække op, og befinder sig i en døs af manglende morgenmad, for lidt søvn og varmt overtøj. Og så er jeg ikke selv så opmærksom på deres evne til at lytte. Men et øget fokus på og italesættelse af fordelene ved lytning, kan sikkert gøre en forskel.

Lytning under pres

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

 Jeg tænker, at lytningen er under pres, fordi vores kommunikation også er hurtig, digital og vedvarende, og derfor bliver vores tålmodighed nedsat i forhold til at modtage det analoge budskab fra modparterne. Vi har fået ekstra kanaler at kommunikere på, og derfor er lytningen måske kommet lidt i baggrunden.

Aktiv lytning

Vi kan dyrke den aktive lytning i matematiktimerne ved at stille åben spørgsmål, give plads og tid til diskussioner og samtaler og øve at tale matematisk. Aktiv lytning giver en god relation og er et udtryk for respekt for taleren og det budskab, som taleren har, så den er værd at passe på i klasseværelset.

Den nødvendige lytning

Når vi arbejder undersøgende, er det nødvendigt, at vi lytter til hinanden og kvalificerer vores mundtlige indspark og idéer. Vi skal kunne bygger videre på de andres argumenter og forholde til deres sandhedsværdi. Men det kræver, at der er en kultur i skolen og klassen, der understøtter demokrati, åbenhed og aktiv indlevende lytning. Lytning er vigtig i matematiktimerne, og nødvendigt i gruppearbejde og problemløsning og når vi bare skal blive klogere på noget.

Lytningen er under pres i en snakke-,mail- og sms-tid, men vi har brug for den for at blive dygtige og for at vi kan danne relationer med vores omgivelser.