Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Matematik, virkelig problemløsning og designtænkning

Matematik og problemløsning hænger rigtig godt sammen, og hvis vi tilsætter designtænkning, har vi et stærkt redskab, der kan skabe rammer for virkelig problemløsningen i matematikundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eleverne får forståelse for matematikken og dens logik, når den giver mening for dem. De bliver motiveret for faget, når de oplever, at de kan anvende matematikken i deres dagligdag, og den ikke bare er et isoleret fænomen, der kun eksisterer i matematiktimerne. Der arbejdes allerede innovativt og kreativt i matematikundervisningen, men hvis vi tilsætter designtænkning kan vi opnå at arbejde med virkelig problemløsning.

Eleverne kan ved hjælp af designtænkningens elementer arbejde med med matematisk problemløsning, men også med løsning af virkelige problemer ved hjælp af matematik.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Designtænkning

Designtænkning er gennem en planlagt proces at løse et virkeligt problem, og i matematiktimerne er det så ved hjælp af elevernes matematiske værktøjskasse, at de kan løse et virkeligt problem.

Designtænkning i matematiktimerne

Jeg sendte 8. klasse ud i skolen nærmiljø, hvor de havde fået opgaven at finde en udfordring, som de kunne beskrive, løse ved hjælp af matematik og komme med et løsningsforslag til. Eleverne kom tilbage med forskellige problemstillinger, som de fandt relevante, fx. hundelorte på gangstierne i den lokale park, hunde uden snore, skybrudssikring osv. De undersøgte, definerede, idégenererede, udviklede prototyper og beskrev løsninger som de testede. Designtænkningen resulterede i mere innovation og kreativitet i deres løsninger og eleverne havde klart en fornemmelse af at anvende matematik til at forstå og søge løsning på et virkeligt problem.

Faserne

Der findes mange forskellige modeller og tilgange til designtænkning, men en der ofte bliver brugt er disse 5 trin, som man kan arbejde sig igennem, og gå frem og tilbage igennem.

  1. Empati - problemet findes og undersøges
  2. Fokus - der udvikles en problemformulering
  3. Idegenerering - der udvikles idéer til løsning
  4. Prototype - der udvikles en fysisk prototype
  5. Test - prototypen testes og vurderes

Designtænkning stammer fra USA, hvor virksomheden IDEO, satte designtænkning på dagsordenen som strategi til at udvikle innovative produkter og services baseret på indsig i menneskelig adfærd, teknologi og forretningsmuligheder. Man kan læse videre om designtænkning på deres hjemmeside.

https://www.ideo.com/eu

Der findes mange hjemmesider og designtænkning og forskellige designmetoder, som man kan lade sig inspirere sig af:

https://designthinkingforeducators.com/

https://www.teachthought.com/pedagogy/45-design-thinking-resources-for-educators/

http://kreativproces.dk/2014/03/05/design-taenkning-i-grundskolen/

Det giver god mening at arbejde med designtænkning i matematiktimerne, og det giver mening for eleverne at løse et virkeligt problem med matematik.

Powered by Labrador CMS