Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Når internettet hjælper med forståelsen af matematik

Det allestedsnærværende internet hjælper eleverne med forståelsen af matematik, den frie adgang til information og viden er fantastisk.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Internettet, uendelige mængder information og viden

Matematiklærerens allerbedste assisten er det allestedsnærværende internet. Internettet bidrager med forståelsen af ord og begreber, visning af film fra YouTube, lagring af opgaver, visning af aktuelle tal, når vi fx skal arbejde med priser, valutakurser og vejret. Vi bruger internettet når vi har brug for opdateret viden, når vi gennem den analoge bog får informationer, som vi gerne vil have i en nyere og friskere version, eller når vi bare ønsker mere information end bogen giver os. Internettet giver os adgang til billeder og lyd, der kan underbygge elevernes forståelse af de faglige problemstillinger, når vi fx arbejder med ligninger og gerne vil vide mere, så er det internettet, der hjælper os. Vi ser film på YouTube, laver selv film som vi kan dele på YouTube og ser andres flipped learning film, og så bliver vi klogere på ligninger. De elever, der er i matematikvanskeligheder, får hjælp til læring via internettet, da de får flere muligheder for at lære i deres eget tempo, for en lille film kan ses mange gange, hvis man ikke lige fik forståelsen første gang, og der er garanteret mere end en film, der viser den samme problemstilling.

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Samarbejde med omverdenen

Internettet giver os mulighed for at samarbejde med omverdenen i matematiktimerne, når vi samarbejder via eTwinning med andre klasser i Europa, når vi bruger Google Hangout til at tale med elever fra andre skoler eller vi lave projekter sammen med naboskolen. Internettet hjælper eleverne med at sprogliggøre fagene og måske endda på et fremmedsprog.

Internettet er guld for elevernes læring

Det daglige arbejde i skolen, hvor eleverne anvender internettet til deres læring af matematik, giver dem en fantastisk ballast i deres videre læring. De bliver styrket i informationssøgning, digital produktion af film og lyd til videndeling, i deres kommunikation med resten af verden og de vænner sig til at man kan få svar på alle spørgsmål, og så de bliver endnu mere nysgerrige på at tilegne sig viden og blive dygtige.

Eleverne skal selvfølgelig undervises i brug af internettets lyksaligheder, så de kan forholde sig til det på en digitalt dannet måde, som i så mange andre forhold i resten af deres liv.