Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Vi lærer i fællesskaber

Vi arbejder i grupper og organiserer os i teams, men vi tester og prøver eleverne i ensomhed. Nogle kommuner har lokalaftaler, og andre er ikke med i dette fællesskab omkring sikringen af lærernes undervisning- og opgavemængde

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi lærer i fællesskab og gennem samtale med hinanden. Eleverne lærer mere matematik, når de taler sammen om det faglige. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har bedt eleverne i en undervisningssituation om at arbejde alene. Kun når de skal gennemføre den nationale test i matematik, skal de ikke arbejde sammen med andre. Den afspejler overhovedet ikke undervisningen eller hverdagen. Fællesskabet og samarbejdet er kernen i det daglige arbejde i skolen og elevernes læring for livet.

Sociale medier og fællesskabet

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

De sociale mediers styrke er den hurtige kommunikation, og jeg har en facebookgruppe med mine elever, som bliver flittigt brugt til at spørge og dele viden. Det er her vi husker hinanden på alt mellem himmel og jordisk undervisning. Det er vores digitale 24/7 online fællesskab, hvor der altid er nogen til stede, og hvor hjælpen om det faglige eller livet er nær. Det er her eleverne lærer den vigtige digitale dannelse, for her er læreren også til stede. Fællesskabet er skolen og undervisningens grundelement.

Lokalaftaler og fællesskabet

Jeg håber at alle kommuner meget snart bliver en del af fællesskabet, når det handler om lokalaftaler. Jeg arbejder i Frederiksberg kommune, hvor man har et forståelsespapir, men vi vi har brug for en ordentlig aftale. Det er trist at opleve, at mine kollegaer skal kæmpe med 27 ugentlige undervisningstimer i det kommende skoleår som resultat af, at vi stadig ikke har en ordentlig lokalaftale. Uden en ordentlig lokalaftale, der sikrer lærernes tid til forberedelse af undervisning og de utallige andre arbejdsopgaver, der følger med lærergerningen, er det ikke attraktivt at være lærer i en lokalaftaleløs kommune. Når en kommune indgår en lokalaftale, er det en anerkendelse af lærernes enorme mængde arbejdsopgaver og sikringen af et ordentligt arbejdsmiljø for alle, og et godt tegn på at ens kommune prioriterer folkeskolen højt.

Der er brug for lokalaftaler i alle kommuner!