Folkeskolens matematikrådgiver

Blog

Vi laver skole for eleverne

Lærerne beskyldes for grådighed og uansvarlighed af de folkevalgte politikere, som åbenbart ikke har forstået, at vi laver skole for eleverne

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg havde en rigtig god samtale med 8B om livet før og efter reform, lockout og lov 409. Elevernes konklusion var at skolen fyldte alt for meget i deres liv nu, og at det var svært at have tid til venner, familie, fritidsjob og til at deltage i fritidsbeskæftigelser. De føler sig presset og svigtet. Der er alt for mange lektier, og manglende tid til fordybelse. De er bekymrede for om de klarer sig godt nok i fagene, og det evige pres fra deres omgivelser om lange kloge uddannelser, skræmmer dem. Det er ikke det gode børne- og ungeliv, der præger reform-generationen i folkeskolen lige nu.

Hvad stiller vi så op med fagene under en lockout

Folkeskolens matematikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lis Zacho er Folkeskolens matematikrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning - lis.zacho@gmail.com

Elevernes bekymringer  kombineret med truslen om lockout er en rigtig dårlig cocktail, der taler til ens lærerhjerte. Det er svært at forestille sig, at man lukker DK ned, ved at sende de offentlig ansatte hjem i mange uger, samtidig med at den retorik, der kommer fra forhandlerne ikke levner meget håb om fredelige løsninger. Jeg får fornemmelsen at jeg svigter eleverne, og at de er efterladt, hvis jeg ikke gør noget. På den ene side virker det tillokkende for en teenager, at man ikke skal i skole på ubestemt tid, og på den anden side virker det totalt skræmmende. Jeg bliver nødt til at sørge for, at der er noget relevant matematik, de kan forlyste sig med. For nogen vil det betyde, at det de har svært ved, skal de arbejde med, og så må jeg finde nogle gode opgaver og nogle gode links til youtube og Khan Academy, GeoGebra osv., som de kan komme videre med på egen hånd

https://da.khanacademy.org/math

https://sites.google.com/site/ggbelevelaering/

https://www.matematikk.org/

http://www.wolframalpha.com/widgets/

https://www.basic-mathematics.com/free-math-problem-solver.html

Jeg gør det, fordi lærerne laver skole for eleverne