Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Foto: Privat/Trine Hemmer-Hansen

Mere end blot en læsemakker

I otte uger bliver en elev fra min 7. klasse sat sammen med en elev fra 2. klasse. Herefter mødes de hver uge og læser sammen. Både de ældste og de yngste elever får en god social oplevelse samt en faglig udfordring at være sammen om.

Publiceret Senest opdateret

Hvilke læsestrategier bruger en 2. klasses elev? Hvordan kan vi hjælpe/støtte en elev, som synes, at det at læse stadigvæk er en udfordring, og hvilke forskellige læsemetoder kan vi bruge, når vi skal læse med vores læsemakker? Spørgsmålene er mange, når 7. klasse bliver klædt ordentligt på af skolens læsevejleder, inden de skal i gang med deres ‘læsemakker-forløb’. Det er også skolens vejledere, der har sat projektet i gang omkring, at ældre elever skal læse sammen med de yngre.

Hver onsdag de næste otte uger går min 7. klasse ned til 2.A og henter deres læsemakker. Med tiden begynder eleverne at lære hinanden bedre at kende, og det ses tydeligt på turen frem og tilbage på gangene mellem lokalerne. Snakken går, og der bliver spurgt ind til meget mere end blot bogens handling.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

At observere mine elevernes tilgang til de yngre elever bekræfter mig i vigtigheden af projektet. Selvom de ældste rent læsemæssigt ikke får så meget ud af seancen, så materialiserer der sig en række dannelsesmæssige værdier i projektet. At hjælpe med at løfte andre i en læringssituation er en stor del af, hvad vores land er bygget på. Hele vores foreningsliv er båret af denne lyst til “at give”, og de unge bliver her testet på alt fra modenhed og empati til rummelighed og vedholdenhed.

Støtte op om egen udfordring

Samtidig har projektet også stor værdi for flere af de ældre elever, som selv har haft vanskeligt ved det læsemæssige. Det kan føles ubegribelig rart” pludselig at kunne hjælpe et andet menneske med noget, der for en selv har været så stor en udfordring.

At lave noget sammen er vigtigt i Danmark. Det ligger dybt i os at vi gerne vil mødes på kryds og tværs af alder og sociale skel.

I skolen er vi forpligtet på at være med til at så de første frø i en kultur, hvor vi rækker ud og byder os til. Vi vil gerne løfte alle, så alle kan få en reel mulighed for at klare sig, og derfor er rollemodel eller læsemakker-arbejdet så vigtigt.

Der er mere på spil end blot “Findus & Peddersen”, “Læsefidusen” og Pi i en å”.