Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Hvorfor må lærerne ikke kende til udtræksfag før eleverne?

Jeg savner en mere kvalificeret måde at behandle lærernes arbejdsopgaver på, når det kommer til udtræksfagene. De lærere med afgangsklasser kan få en massiv arbejdsbyrde klumpet sammen sidst på skoleåret, da de først får besked om, hvorvidt deres fag er blevet udtrukket sidst i april. Hvorfor kan der ikke ændres på dette?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com 

Lærerne bør kende udtræksfagene tidligere! Det vil betyde meget i forhold til en ordentlig forberedelse hen mod prøverne. 

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Når jeg den 25. april i år kender til årets udtræksfag er der (på vores skole) lavet et stort regnskab over sommerens kommende afgangsprøver. Der er lavet et regnskab til hver enkelt lærer, som består af antal afgangsprøver, antal censorater, timer der udgår da 9. klasses eleverne afholder læseferie samt antal timer til forberedelse af selve prøverne. 

Danskprøven ved jeg, at mine elever skal op i, og derfor giver det god mening for mig at fordele opgaverne mere ud på hele skoleåret. Den mulighed har jeg bare ikke med mine udtræksfag, for jeg kender først til, om jeg f.eks. skal lave en undervisningsbeskrivelse til idrætsfaget i slutningen af april.  

Hvorfor må lærerne ikke kende til udtræksfagene tidligere? 

Hvis vi kendte til udtræksfagene vil det højne processens kvalitet og skabe bedre vilkår - både for lærerne og dermed også til gavn for eleverne. Det vil betyde meget for mig at have længere tid til at lægge sidste hånd på processerne. I min optik behøver eleverne ikke kende til udtræksfag før. I så fald vil kritikken netop handle om ‘teaching to the test’ og elevernes manglende lektioner i enkelte fag. Min vinkling handler om os lærere og vores arbejdsvilkår. 

Tænkes der, at det er fordi lærerne “går på ferie” for tidligt i deres fag, så står vores ledere med et helt andet problem, som på ingen måde kan skyldes en struktur.

Der må og skal være tillid til, at vi lærere underviser i vores fag - udtræk af faget eller ej. 

Læs også denne blog om samme problematik: 

https://www.folkeskolen.dk/1888836/hemmelighedskraemmeri-om-proeveudtraek-er-stadig-formynderisk