Blog

Sådan hjælper du os ordblinde

På vores skole har vi en IT-makker-café. Her mødes skolens ordblinde elever fra 3.- 8. klasse en gang om måneden sammen med vores dygtige læsevejledere. Her er de gode til at vidensdele med hinanden - både det der fungerer, og det som udfordrer.

Publiceret Senest opdateret

De ordblinde elever på vores skole er sammen med en ‘it-makker’. En ældre elev, der er testet ordblind, kobles med en yngre elev med samme udfordring.

Formålet på IT-makker cafémøderne er at træne brugen af LST - læse/skriveteknologi med henblik på, at elevernes muligheder for at lære på lige vilkår med klassekammeraterne i almenundervisningen bliver de bedst mulige.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Et andet ligeså vigtigt formål er at skabe et fællesskab og mindske følelsen af ensomhed i de vanskeligheder, der kan være forbundet med det at være ordblind.

På de seneste cafémøder har vores læsevejledere sammen med eleverne udarbejdet plakaten: ‘Sådan hjælper du os ordblinde’ inspireret af et lignende projekt på Holme Skole.

Plakaten er målrettet skolens undervisere og udsagnene er udelukkende elevernes.

Her er elevernes udsagn:

 • Husk – vi er alle forskellige og har forskellige behov

 • Pas på med mængder af lektier

 • Det er vigtigt at alt ligger digitalt, så vi kan bruge vores LST

 • Vi har brug for længere tid til at forberede fremlæggelser

 • I må ikke blive sure, hvis vi ikke når alle opgaver

 • Vi kan have svært ved at koncentrere os i lang tid

 • Vi vil gerne have lov til at gå uden for klassen, når vi skal bruge Tale Til Tekst (TTT)

 • Vi vil gerne have andre opgaver i gruppearbejde end højtlæsning

 • Når vi fremlægger, skal I huske at lade os sætte billeder ind til støtte

 • Husk vi har brug for længere tid til opgaverne

 • Vi har brug for at I spørger til, om vi har brug for hjælp eller lettere opgaver

 • Husk at vi er ordblinde i alle fag

 • Vi har brug for flere små pauser.

Hvordan støtter I op om de ordblinde elever på tværs af klassetrin på jeres skole?