Det føles stadig forkert, at jeg ikke er med til at vurdere mine elevers besvarelser i skriftlig fremstilling

Det er efterhånden en del år siden, at klassens dansklærer var elevernes ‘advokat’ i forbindelse med skriftlig fremstilling i dansk. Dengang rettede både læreren og en ekstern censor elevernes besvarelser, og så ringede de sammen og fik en god dialog om både opgavekrav og karakter.

Publiceret

Selvom det for en del år siden blev besluttet, at læreren ikke skulle være en del af karaktergivningen i skriftlig fremstilling, savner jeg stadigvæk at få lov til at læse mine elevers besvarelser til den danske skriftlige fremstilling. På mange måder virker det så underligt, at jeg har arbejdet/undervist dem i fire år, og så får jeg ikke lov til at være med til ‘finaleshowet'.

At det kun er en beskikket censor, som skal rette opgaverne, er i min optik for forenklet. Jeg har over årene erfaret, at der er forskel på lærere i forhold til deres vægtning indenfor skriftlig fremstilling. Nogle lægger fokus på det grammatiske, andre mere på hold af genre/opgavekrav, mens enkelte lærere krediterer modaliteter og layout noget højere.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er at dele sine refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Derfor har jeg stadig den holdning, at det vil være fair overfor eleverne, at der var to forskellige lærere, som læste deres besvarelser.

Tilbagemeldingsskema fra censor

Når jeg nu ikke kan være med til at vurdere mine elever, er jeg glad for, at alle lærere modtager et tilbagemeldingsskema fra den eksterne censor.

Her beskriver han/hun om klassens overordnede styrker- og udviklingspotentialer. Desuden modtager den enkelte lærer også en kort bemærkning fra censor. Denne feedback er et godt redskab for mig som lærer, som jeg kan bruge fremadrettet sammen med min nye klasse i udskolingen.

Samtidig er det også en evaluering til mig over, hvad jeg har lykkes med – og hvad jeg skal arbejde endnu mere med i forhold til den skriftlige fremstilling.

Det er blot en anelse vanskeligt helt at benytte tilbagemeldingen optimalt, da jeg ikke har set opgaverne. Måske kan der overvejes en løsning, hvor læreren får lov at se opgaverne, så feedbacken kan spille endnu mere sammen med elevernes besvarelser.