Blog

Hvilket linjefag ville du ændre, hvis du kunne?

Hvis du teoretisk set fik muligheden for at ændre ét af dine linjefag, hvilket ét skulle det så være - og hvorfor?

Publiceret Senest opdateret

Da jeg studerede på lærerseminariet for snart 19 år siden, skulle jeg vælge fire linjefag. Tre af de fire fag har jeg undervist i on/off i alle årene, men ét af fagene har jeg aldrig berørt, og lysten har ikke meldt sig siden.

Det har selvfølgelig sat nogle tanker i gang hos mig. Hvorfor tog jeg overhovedet det linjefag på seminariet? Hvordan vil jeg have det i dag, hvis jeg blev påbudt at undervise i det fag, som jo er mit linjefag?

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Jeg ville helt sikkert føle mig rusten, og der var ting jeg skulle opdateres på. Samtidig har jeg rykket mig menneskeligt, og mine interesser og undervisningskompetencer har også bevæget sig.

Som dansklærer i udskolingen berører jeg ofte materialer og emner, som nærmer sig samfundsfagets kerneområder. Derfor har jeg ofte tænkt, at jeg godt ville undervise i det fag, hvis muligheden bød sig.


Efteruddannelse – en mulighed?

Skolerne tilbyder sjældent efteruddannelse medmindre, der er et akut behov, så for mit eget vedkommende bliver ønsket om et nyt linjefag nok blot ved tankerne. Medmindre man skulle fiske et Lektor Blomme-maltbolche frem og forgifte sig til drømmen.

Spøg til side – det er nok naturligt at åbne sig for andre fag gennem karrieren, da vi som regel får flere oplevelser med fag eller undervisningsrum over årene.

Mit danskfag bevæger sig ofte i randområderne af samfundsfagets stof, og jeg holder meget af at vende verden med mine elever. Det handler nok om, at der altid er rigeligt at tale om - nærmest nyt materiale hver dag – og eleverne finder ofte interesse i at deltage.

Samtidig kan der hæftes så mange diskussioner op på kultur, kerneværdier, moral og etik i et samfund. Dette nærmer vi os ofte også, når vi har dansk.

Så skulle jeg ude i teorien kunne vælge et nyt linjefag, blev det samfundsfag.