Blog

Forældremøde: Når eleverne beretter om årets gang

Det er tredje gang, at vi med succes har valgt at invitere skolens ældste elever med til forældremødet. Her præsenterer eleverne for deres forældrene, hvad året i 9. klasse byder på.

Publiceret Senest opdateret

I forrige uge afviklede vi det allersidste forældremøde i 9.a. For andet år i træk havde vi valgt, at eleverne skulle deltage i den første del af mødet.

Eleverne havde i mindre grupper forberedt slides om årets gang i 9. klasse. Disse blev præsenteret for forældrene, som sad opdelt ved bordene. 

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Formålet med elevernes gennemgang er klar: Vi har et ønske om, at eleverne selv tager mere ejerskab over deres skolegang. De skal kende til årets gang med de mange anderledes uger/dage, som skoleåret byder på. Eleverne har sat sig ind emner som praktik, fordybelsesuger, terminsprøver, udtræksfag og meget andet. 

Den visuelle kalender over årets gang 

I vores optik er det vigtigt, at vi arbejder med elevernes selvstændighed og nysgerrighed på det ukendte. Elevernes forberedelse til dette års forældremøde har fået afklaret en masse uklare/usikre spørgsmål for eleverne selv, hvilket er med til at give dem en vis ro omkring årets gang. 

Sammen har vi fået lavet en kalender over alle de anderledes ting, som eleverne kommer til at møde i dette skoleår. Den hænger både i klasselokalet og er printet ud til forældrene. Det er en fyldestgørende oversigt for både de voksne og de unge, og det, at de unge skal fremlægge for forældrene, har givet de unge et større ejerskab i forhold til overblik. 

Powered by Labrador CMS