Blog

Hvordan giver vi karakterer til elever med meget sygefravær?

Inden længe skal vi give de første karakterer i 8. klasse. Tal som betyder en del for de fleste unge mennesker, men hvordan vurderer vi de elever, som af helbredsmæssige årsager ikke har været meget i skole?

Publiceret Senest opdateret

I 8. og 9. klasse har jeg en del data på mine elever, som bliver brugt, når jeg skal give karakterer. Data som er en veksling mellem mine notater fra den daglige undervisning, afleveringer, større/mindre oplæg, gruppearbejde, debatter, samtaler mv.

Udfordringen kan opstå, når en elev har været væk fra skolen on/off i en længere periode grundet personligt fravær. I sådan et tilfælde vil der være mange blanke felter i mit 'datahæfte', og derfor vil det være sværere at give en reel karakter.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Som dansk- og klasselærer har jeg en del lektioner med mine elever, men det kan være en endnu større udfordring for de lærere, som kun møder eleven ugentligt. Hvis der så er mange dage med fravær, så kan det være rent gætværk at ramme elevens reelle niveau med et tal.

Hvis karaktererne skal belyse indsatsen i klasserummet, så kan det være svært at trække den data frem, som fagligt skal danne baggrunden for vurderingen.


Hvilke vurderingskriterier?

Men elever, der har været fraværende af personlige årsager, skal vel ikke straffes grundet mistet tid. Jeg er af den opfattelse, at disse individer skal vurderes på det formodede niveau. Jeg er med på, at timelærerne kan have en endnu større udfordring, men på en eller anden måde må vi komme omkring det på en ordentlig måde.

Vi kan ikke kun vurdere på fremmøde. Vi må skille tingene ad i to, og skele til om eleven har haft et lovligt og veldokumenteret fravær (stress, sygdom, angst og lign.) eller om vi blot taler om “ikke fremmødt” uden særlige forklaringer.

Jeg tænker, at vi i denne situation har med sårbare individer at gøre, som ikke hjælpes kompetent med en hård og uforstående vurdering.

I de veldokumenterede sager må vi vurdere på bedste vis mod det vi har set indtil videre – hvor lidt det så end er.