Blog

Forskellige arbejdstider udfordrer sociale arrangementer

I år har vi fået en del nye medarbejdere på vores skole. I den forbindelse er der et ønske om, at der bliver lavet flere sociale arrangementer. Disse kan dog blive udfordret af forskellige arbejdstider lærere og pædagoger imellem.

Publiceret

Lad os arrangere en fredagscafé i næste uge – hvem er klar på en øl? Vi starter op fra klokken 14:00."

Opslaget kunne sagtens være en del af en plakat, som hang på bagsiden af vores personalerum. Der er nok initiativtagere – udfordringen skal findes et andet sted.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Situationen bliver svær, når en fredagscafé starter op klokken 14:00, for på dette tidspunkt har de fleste pædagoger ikke fri endnu. Venter man derimod til mellem 16:30-17:00, så vil de fleste lærere være taget hjem, da det er lang tid at vente efter afsluttet undervisning.

Med de vilkår er det svært at skabe de små men vigtige sociale møder mellem lærerne og pædagogerne. Det er i forvejen svært at finde et tidspunkt til forberedelse af f.eks. fordybelsesuger, da de ugentlige møder for hele lærer- og pædagoggruppen ikke er placeret på samme tid i skemaet.

Vi skal finde tid sammen

Samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne er vigtigt i mange henseende. I skolen skal vi både danne og uddanne vores elever, og her kan hver vores faggruppe noget særligt.

Udfordringerne møder vi i den manglende tid sammen - både på det faglige og det sociale plan.

Men først og fremmest skal man ville hinanden. Relationen er bærende for et godt samarbejde i ligeså høj grad, som den er det lærer/pædagog og barnet imellem.

Derfor skal vi prøve at finde tid sammen. Det er vigtigt!

Så hvis eftermiddagene er pillet ud grundet logistisk kaos, så kan vi evt. planlægge noget af den skemalagte tid udover den normale arbejdstid.

Hvorfor skal en pædagogisk aften altid være et oplæg udefra, et fagligt indhold i skole øjemed eller andet med fokus på børn eller forældre? Det har vores konstante bevågenhed.

Derfor tænker jeg, at noget så vigtigt som arbejdsmiljø på tværs af faggrupper sagtens kan være en del af et pædagogisk afsæt i en personalegruppe.

Trivsel i ens arbejdsmiljø er altafgørende for, om vi finder overskud til at løse den komplekse opgave, det er at drive skole.

De sociale arrangementer er derfor vigtige at prioritere. Relationen mellem faggrupper skal dyrkes, og opdeling skal undgås.

Derfor kan det i min optik sagtens prioriteres som en del af de pædagogiske dage.