Blog

Skriftlig fremstilling: Er dette års FP9-sæt det bedste nogensinde?

Temaerne/emnerne i dette års skriftlig fremstilling er alle i elevhøjde. Det har generet positive tilkendegivelser fra både lærere og elever.

Publiceret

I går var alle 9. klasserne landet rundt til afgangsprøve i skriftlig fremstilling. Her er et overblik over årets fire opgaver:

  • Skriv to tekster – en erindring og et kort følgebrev

  • Skriv en reportage om motocross

  • Skriv en tekst til et mundtligt oplæg

  • Skriv et brev til din lokale kommunalbestyrelse

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Situationerne i opgaverne er alle autentiske og realistiske. Der burde være noget for alle typer af elever.

Opgave 1: Dem der godt kan lide at fortælle en god historie.

Opgave 2: Dem der kan lide at sætte en tekst sammen i mindre dele, hvor de også kan brilliere med layout/modaliteter. Dertil er der valgt et emne, der er lidt ‘sprødt’ og fascinerende for både drenge og de drengede piger.

Opgave 3: En vidensopgave med afsæt i elevernes verden (søvn).

Opgave 4: Den argumenterende besvarelse i form af et brev i stedet for det klassiske debatindlæg.

Der er noget velkendt og nogle opgaver i lidt nye formater – og sådan skal en prøve være.

Jeg er tilbøjelig til at kalde dette års opgavesæt for det bedste nogensinde – hvad tænker I andre?