Blog

Eksamenstid: Hvornår kendte du navnet på din censor?

Der er forskel på de obligatoriske mundtlige afgangsprøver og så udtræksfagene i forhold til, hvornår en leder må videregive informationer om censor til klassens lærer.

Publiceret Senest opdateret

Det er naturligt, at afgangsprøverne fylder rigtig meget lige nu blandt de lærerne, som er tilknyttet 9. klasse. Især på de sociale medier bliver der lige nu delt både tekstopgivelser, gode ideer til prøveoplæg og generelle spørgsmål omkring forståelsen af de enkelte prøver.

Én ting som også florerer en del lige nu handler om, hvornår den enkelte lærer må modtage informationer om klassens kommende censor. FP9 prøvevejledningen for dansk opfordrer nemlig til, at det vil være en god idé, at klassens lærer tager kontakt til censor, inden eleverne trækker deres fordybelsesområde. På den måde kan eventuelle tvivlsspørgsmål være afklaret inden, de trækker.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Savner dialogen med censor

Eleverne må trække deres fordybelsesområde tidligst 10 skoledage før den første skriftlige prøve, hvilket betyder, at de fleste elever nok har trukket i sidste uge.

Det har genereret nogle frustrationer blandt de lærere, som ikke har fået muligheden af skolens ledelse for adgang til censors informationer før denne uge. For enten har eleverne trukket, før læreren har fået mulighed for at få sendt fordybelsesområderne til censor, eller også har læreren valgt at vente til den kommende uge, hvilket kan presse eleverne/læreren med at få færdiggjort synopsis til afleveringstidspunkt.

Det er væsentligt med en god start med censor i form af afklarede retningslinjer for blandt andet tekstopgivelser, fordybelsesområder og generel afvikling, inden selve prøven med eleverne reelt begynder. Derfor er det vigtigt, at lederne sørger for at videregive de informationer tidligt vedrørende kommende censor – specielt i danskfaget.