Blog

Når en klasse stigmatiseres

Jeg har flere gange i min tid som lærer oplevet, at klasser får et “dårligt ry” på lærerværelset. Min oplevelse er, at det gør noget ved elevernes selvforståelse, når de stigmatiseres.

Publiceret Senest opdateret

Er vi lærere bevidste om, hvordan fortællingen om de udfordrende klasser påvirker det ry, som eleverne får på skolen? 

Det kan have afgørende betydning for den måde, vi lærere møder eleverne på, når vi på lærerværelset sætter ord og oplevelser på både den eksemplariske og den mere udfordrende klasse. 

Når vi gang på gang støder på de mere negative fortællinger, kan klassen få et negativt prædikatet, og det kan ramme den tilgang, vi som lærere møder klassen på. 

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

I mine år som lærer har jeg en del gange stødt på problematikken omkring elev/klassefortællinger. Når de negative energier får frit løb blandt fagpersonalet, er der fare på færde for eleverne. 

For når de formørkede følelser bliver sluppet fri, kastes der skygger over den professionelle dømmekraft. Sætter man sin faglighed over styr, får man som resultat et unuanceret billede af en vældig kompleks virkelighed, og det kan kræve mange ofre, når lavinen først ruller. 

Fortællingen om klassen skal holdes professionel 

De udfordrende elementer i en klasse kan gennem en narrativ negativitet fra de voksne skabe en fortælling om en hel klasse som problematiske. 

I løbet af ingen tid kan 26 elever blive til en hob af uønsket materiale fra voksne, der i virkeligheden blot bygger et forsvar op mod en udfordring, som kan være ret umulig at rumme. 

Enkelte klasser kan også være så ramte af uheldige sammensætninger, at tingene ikke står til at redde, medmindre man deler op, eller laver andre strukturelle krumspring, men de fleste sammenhænge kan over tid rettes op og blive fornuftige klasserum, hvis indstillingen til individerne og fortællingen om gruppen holdes ordentlig og professionel. 

Det pædagogiske og didaktiske virke skal spire frem for at visne 

Med en konstruktiv tilgang til dagligdagen evner vi som regel bedst at dreje på de pædagogiske og didaktiske greb, så nye tiltag kan afprøves.

Bliver vi negative, så melder resignationen sig, og vi kan langsomt mærke, at vi giver op.

Vi har i min optik en forpligtelse som lærere i forhold til at bakke hinanden op i konstruktive fortællinger. Kommer enkelte professionelle på slingrekurs, så bør vi være der for hinanden, så det pædagogiske og didaktiske virke kan spire frem for at visne.