Blog

Elevens forberedelse til skole-hjem-samtalen

I løbet af de næste to uger skal vi afholde skole-hjem-samtaler med vores 8. klasse. Vi har afprøvet en del forskellige tiltag i forbindelse med samtalerne. I år skal eleverne selv præsentere egne refleksioner i forhold til det som fungerer og udfordrer i deres skolegang - både fagligt og socialt.

Publiceret Senest opdateret

Jeg har længe haft et ønske om at forandre vores samtaler i udskolingen en smule. Standarden for mig har gennem årene ofte været, at jeg som lærer starter med mit perspektiv på elevens faglige og sociale status.

I og med vi skal vurdere eleven så bredt frem mod anden og videre uddannelse eller lignende, har jeg tænkt meget i elevens egne refleksioner.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Det vil jeg gerne udvikle på, og i mit team har vi arbejdet os frem til, at eleven til samtalen får en opgave.

Den enkelte skal hjemmefra forberede et par punkter i forhold til det som fungerer og det som udfordrer - både fagligt og socialt.


De selvstændige elever

En af de ting, elever bl.a. bliver kigget an på med henblik på parathed til videre færd, er selvstændighed.

I min optik er der en god portion selvstændighed i at tage ansvar for sin egen refleksion i forhold til generel skolegang.

Samtidig er det et godt break for alle, at lærerne ikke starter en talestrøm fra samtalens start. Elevens stemme er vigtig, og i denne form kommer den til sin ret.

Herefter er det altid interessant, hvorvidt eleven og vi ser tingene ens.


Elevernes vigtige ansvar

Begge dele giver muligheder for interessant dialog, da både enighed og uenighed giver grobund for fremadrettede perspektiver.

Jeg kan godt lide, at vi i vores gruppe giver eleverne noget ansvar. De kan ofte klare meget mere, end de altid får lov at vise.

Eksempelvis gjorde vi dem tidligere i år ansvarlige for at præsentere ‘Årets gang i 8. klasse’ på forældremødet.

Eleverne sætter sig anderledes ind i tingene, når der skal præsenteres noget, og til de kommende samtaler er det eleven, der har ansvaret for en start, vi kan tale ud fra.

Hvordan får I andre eleverne i spil til skole-hjem-samtalerne?