Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Når det faglige standpunkt bliver udfordrende for elevens ønske

Sammen med vores UU-vejleder kan vi vejlede og guide vores elever i forhold til kommende uddannelsesvalg efter folkeskolen. Snakken kan blive svær, når elevens ønsker ikke matcher med det faglige standpunkt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com 

Uddannelsesparathedsvurderingen er fortaget i samarbejde med skolens UU-vejleder. 1. standpunktskarakterer er afgivet, og de sidste skole/hjem-samtaler er afholdt i vores 9. klasse her inden jul.  

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Hen over de næste par måneder er det nu op til hver enkel elev at beslutte, hvad næste skoleår skal bringe. 

Engang imellem støder vi på elever, som har et klart ønske om at tilgå en ungdomsuddannelse lige efter endt 9. klasse, men hvor karaktererne er med til at træde på bremsen. I disse situationer opfordrer vi ofte eleven til at tage en 10. klasse – simpelthen for at få bygget mere faglighed ovenpå det allerede eksisterende.  

Et ekstra år inden ungdomsuddannelse handler om ansvarlighed 

Her hænder det, at vi møder en ‘modstand’ mod en 10. klasse. 

Et ekstra år kan for nogle elever opfattes som uambitiøst, mens dem der har prøvet det, ofte taler godt om året både i faglig og modningsmæssig forstand. 

Det faglige og personlige overskud, det kræver for at stemple ordentligt ind på en ungdomsuddannelse, er ikke alle forundt efter 9. skoleår. 10. kan derfor rykke på så mange parametre både i forhold til undervisningsparathed men også det mentale aspekt. Hvordan evner eleven modenhedsmæssigt at indgå i alt fra gruppearbejde til sociale sammenhænge, aktiviteter og fællesskaber? 

At tage et ekstra år er ikke et nederlag eller et skridt tilbage. Det er et ansvarligt og kompetent valg med fokus på en god og holdbar personlig indsats.