Blog

Hvilke møder skal skemalægges?

Henover de næste par måneder påbegyndes de strukturelle tankestrømme til kommende skoleår. På min skole har vi haft mange forskellige kombinationer i skemaet, når det gælder faste mødeblokke. For hvilke møder skal skemalægges - og hvilke skal ikke?

Publiceret Senest opdateret

I år har vi skemalagt fire moduler til faste møder:

  • Teammøde med den anden klasselærer (Et modul pr. uge)

  • Fagteammøde i enten dansk/matematik på sin årgang (Et modul pr. uge)

  • Lærermøde (To moduler pr. uge)

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

I dette skoleår har vi altså ikke fastsat tid i skemaerne til at mødes sammen på hele årgangen, og det er blevet efterspurgt på vores skole. Det gode samarbejde på hele årgangen kan styrkes ved, at vi lærere i højere grad planlægger og gennemfører projekter eller lignende sammen. Hvis ikke vi åbner vores praksis, er der en reel fare for, at vi aldrig får prioriteret enten tværfaglighed eller arbejde på tværs af årgangen.


Samarbejde kræver tid sammen

Det vil i længden være en begrænsning, som eleverne måske også vil tage til sig i deres mindset. Eleverne må gerne kunne mærke, at vi arbejder tæt sammen som årgang, og at vi faktisk kan få noget godt ud af at mærke nye relationer og arbejdsgange både i forhold til elever og lærere.

Det kræver tid sammen at oparbejde det gode samarbejde, men hvis vi kalder på mere samarbejdstid på hele årgangen, skal vi så slække på andre parametre? Eller skal vi gå fra en fast mødeeftermiddag til to?

I sidste uge fik vi hver især lov til at give vores besyv med ift. mødestrukturen til kommende skoleår.

De fleste medarbejdere endte med at stemme for den ‘rullende mødestruktur’. Det vil sige, at vi får fastlåst et mødemodul i vores skema sammen med alle seks klasselærere på årgangen. Her vil vi kunne skifte imellem at afholde årgangsmøde, klasseteammøde og møde sammen hele årgangen.

Det kommer til at kræve noget af skemalæggerne, men kompleksiteten i det strukturelle opvejes forhåbentlig ved det udsyn både elever og lærere udvider ved et tættere og bredere samarbejde.

Hvordan ser jeres mødestruktur ud?